Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

RB: GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INFLATION NÄRA MÅL FRAMÖVER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Inflationen har stigit igen, efter att ha
sjunkit under sommaren. Inflationen dämpas något under 2020 då kronans
positiva effekter på prisökningarna väntas avta samtidigt som energipriserna
har en dämpande effekt.

Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapport som presenterades på
torsdagen.

"Riksbanken bedömer sammantaget att förutsättningarna för en inflation nära
målet fortsättningsvis är goda. Efterfrågan i svensk ekonomi har varit hög
under en lång period, löneökningstakten väntas stiga något och företagens
kostnader, mätt med arbetskostnader per producerad enhet, ökar med ungefär 2
procent per år ", skriver Riksbanken.

Riksbanken konstaterar att konjunkturen i Sverige har varit stark i flera år
med hög ekonomisk aktivitet och en stark utveckling på arbetsmarknaden.

"Detta har bidragit till att inflationen sedan början av 2017 har varit nära
målet på 2 procent, bortsett från en tillfällig nedgång under sommaren i år
som huvudsakligen förklaras av energiprisernas utveckling. Sett till de
senaste åren har måluppfyllelsen varit god", skriver Riksbanken.

Banken upprepar samtidigt budskapet från oktoberrapporten om att den negativa
reporäntan och köpen av statsobligationer visserligen har fungerat väl och
fått ett bra genomslag i ekonomin.

"Men om negativa nominella räntor uppfattas som ett mer permanent tillstånd
kan olika ekonomiska aktörers beteende förändras och negativa effekter
uppstå", skriver Riksbanken.

Banken skriver också att det faktum att reporäntan höjs från de allra lägsta
nivåerna när konjunkturen dämpas från en stark nivå betyder inte att
inflationsmålet äventyras.

"En ränta på noll procent i kombination med ett stort innehav av
statsobligationer innebär att penningpolitiken kommer att vara fortsatt
expansiv och skapar därmed förutsättningar för en inflation nära målet. Den
reala reporäntan väntas vara fortsatt negativ under hela prognosperioden",
skriver Riksbanken.

Beträffande kronans växelkurs konstaterar Riksbanken att den har förstärkts
sedan det penningpolitiska mötet i oktober. Förstärkningen följer på en
längre tid av försvagning och växelkursen är fortsatt svagare än vid
årsskiftet.

Enligt banken har kronan, liksom tidigare under året, i stor utsträckning
påverkats av utsikterna i världsekonomin och osäkerheten på de finansiella
marknaderna.

"Det förbättrade stämningsläget som synts på de finansiella marknaderna under
hösten har också sammanfallit med förstärkningen av kronans växelkurs.
Dessutom har marknadens förväntningar om att Riksbanken ska höja reporäntan
på kort sikt blivit betydligt tydligare, vilket också kan ha bidragit till
att stärka kronans växelkurs", skriver Riksbanken.

Riksbanken bedömer att kronan kommer att fortsätta att stärkas på sikt
"eftersom den i dagsläget är svagare än vad som bestäms av långsiktiga
bestämningsfaktorer".

"Det är dock osäkert i vilken takt växelkursen kommer att förstärkas. Den
aktuella prognosen bygger på en bedömning där kronan varken förstärks eller
försvagas de närmaste året. Därefter väntas en gradvis förstärkning i likhet
med bedömningen i den penningpolitiska rapporten i oktober", skriver
Riksbanken.

Bild: Riksbankens prognos för KPIF-inflationen

Bild: Riksbankens prognos för KPIF exklusive energi

Bild: Riksbankens prognos för KIX-index

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.