Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

RB: FÖR HÖG LÖNEPROGNOS GER FÖR HÖG INFLATIONSPROGNOS - DANSKE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbankens prognos för kärninflationen, KPIF
exklusive energi, ser ut att ligga alldeles för högt i år, vilket troligen
förklaras av att Riksbanken har en alldeles för hög löneprognos.

Det säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige, till Nyhetsbyrån
Direkt.

"De har en alldeles för hög prognos för löneökningstakten, över 3 procent de
kommande åren. Det är till och med över fackens krav i avtalsrörelsen och
klart över parternas egna löneförväntningar i Prospera-mätningen. Det ska nog
väldigt mycket till för att löneökningarna skulle bli så höga", säger han.

Riksbanken räknade i sin penningpolitiska rapport tidigare i veckan med en
löneökningstakt som stiger till 2,8 procent i år och som fortsätter växla upp
till 3,0 procent nästa år och 3,1 procent 2022.

Danske Bank tror på löneavtal i linje med de senaste, runt 2,2 procent per år
i ett treårsavtal, vilket med en fortsatt låg löneglidning ger en klart lägre
löneprognos än Riksbanken.

Michael Grahn tror att det är Riksbankens förhållandevis höga löneprognos som
gör att de räknar med en så pass hög kärninflation som de gör i år. Enligt
Riksbankens bana håller sig KPIF exklusive energi mellan 1,7-1,9 procent
under hela 2020. Danske Bank tror i stället på ett brant fall under våren,
ner till 1,1 procent i sommar.

"Det är en ganska stor skillnad, som kan kopplas just till Riksbankens syn på
löneutvecklingen. De tror ju på att kronan ska stärkas något, så
importpriserna hålls nere", säger han.

Den totala löneökningstakten i Sverige har legat parkerad runt 2,5 procent
sedan 2013, vilket enligt Danske Bank i grunden är för lågt för att få en
inflation i linje med målet.

"Så länge som lönetrycket är kvar på samma nivå kommer vi definitivt inte att
få en inflation som uthålligt ligger på målet på 2 procent, annat än om
kronan fortsätter att försvagas", säger han.

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News