Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

RB: KAN BEHÖVA HÖJA RÄNTAN SENARE ÄN PROGNOS - AF JOCHNICK

STOCKHOLM (Direkt) Vice riksbankschef Kerstin af Jochnick bedömer att en
eventuellt sämre ekonomisk utveckling i omvärlden är något som skulle kunna
leda till att en första höjning av reporäntan behöver senareläggas jämfört
med prognosen för reporäntan.

Det framgår av protokollet från det senaste penningpolitiska mötet den 2 juli
där Riksbanken som väntat lämnade reporäntan och reporäntebanan oförändrade,
men där två andra vice riksbankschefer reserverade sig till förmån för
tidigare räntehöjningar än vad majoriteten beslutade.

"Sammantaget tycker jag inte att våra prognoser för omvärldsutvecklingen har
förändrats nämnvärt jämfört med den bedömning vi gjorde vid det
penningpolitiska mötet i april", uppgav Kerstin af Jochnick vid mötet.

Sammantaget tyckte hon även att bilden av den svenska realekonomiska
utvecklingen är likartad i förhållande till bedömningen i april.

"Min bedömning av inflationsutvecklingen i Sverige har inte heller ändrats på
något avgörande sätt", uppgav hon vidare enligt protokollet.

Kerstin af Jochnick ansåg att det är rimligt att Riksbanken försöker se igenom
tillfälliga effekter från energipriser för att istället fokusera på nivån på
den trendmässiga inflationen. Rensat för energiprisökningar är den
underliggande inflationen cirka 1,5 procent, vilket tyder på ett måttligt
inflationstryck, framhöll hon.

"Detta bekräftas inte minst av att tjänstepriserna under de senaste månaderna
har utvecklats svagare än tidigare. Om den svaga utvecklingen i
tjänstepriserna fortsätter finns en risk att inflationen inte stabiliseras
runt 2 procent som vi prognostiserar. Det är därför fortsatt viktigt att
penningpolitiken ger stöd åt svensk ekonomi så att inflationen får ett
bredare fäste", argumenterade Kerstin af Jochnick som samtidigt anser att det
finns goda skäl att tro att ökningstakten i tjänstepriserna kommer att öka
framöver.

Beträffande riskerna i Sverige är bostadsmarknaden och hushållens
skuldsättning fortsatt en källa till stor oro, och det vore önskvärt med
breda politiska överenskommelser inom ramen för bostads- och skattepolitiken
för att se till att riskerna minskar, anser den vice riksbankschefen.

"Jag menar att det är positivt att vi sett en dämpning av
bostadsprisutvecklingen sedan i höstas. Dämpningen förefaller huvudsakligen
ha ägt rum i storstadsområdena och är i första hand relaterad till
bostadsrätter. Skälet till prisnedgången är sannolikt att efterfrågan på dyr
nyproduktion i attraktiva områden blivit mättad. Det är dock viktigt att
säkerställa en fortsatt hög nivå på nyproduktionen för att möta de behov som
dagens befolkningsökning kräver", resonerade Kerstin af Jochnick.

"Att långsiktigt hitta en rimlig balans mellan bostadsrätter och hyresrätter
och att öka rörligheten på bostadsmarknaden skulle minska sårbarheten för
svensk ekonomi och främja en god samhällsutveckling", argumenterade hon.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.