Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-16

RB: MARKNADER FUNGERAR NÅGOT SÄMRE ÄN TIDIGARE - RISKENKÄT (NY)

(tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Hälften av de tillfrågade marknadsaktörerna att de svenska
finansiella marknaderna fungerar något sämre idag än för ett halvår sedan.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och
valutamarknaderna.

Försämringen beror främst på att de upplever en lägre marknadslikviditet än
tidigare. Merparten av aktörerna anser att det finns risker kopplade till det
låga ränteläget, bland annat till följd av en jakt på avkastning bland
investerare.

Även hushållens skuldsättning lyfts fram som en källa till oro. Aktörerna
menar att om hushållens skuldsättning fortsätter att växa med nuvarande takt
kan det leda till problem när räntorna börjar stiga igen.

Det är framför allt aktörer aktiva på räntemarknaden som har synen att de
finansiella marknaderna fungerar något sämre än för ett halvår sedan.
Aktörerna menar att denna försämring främst beror på att de upplever att
marknadslikviditeten har minskat.

Den vanligaste förklaringen bland aktörernas svar till minskningen i
likviditet är att marknadsgaranterna har blivit mindre aktiva och därmed är
mindre villiga att agera motpart vid köp och försäljning av räntebärande
värdepapper.

Enligt aktörerna är detta en konsekvens av att olika finansiella regleringar
anses ha gjort handel med värdepapper mindre lönsam. Aktörerna anser även att
Riksbankens köp av statsobligationer har bidragit till en försämrad
marknadslikviditet för statsobligationer.

Merparten av aktörerna anser att också det finns risker kopplade till det
globalt låga ränteläget och den jakt på avkastning som följer av detta.
Enligt aktörerna söker sig investerare därför till allt mer riskfyllda
tillgångsslag och många aktörer menar att utvecklingen kan leda till att
risker inte prissätts fullt ut.

Hälften av aktörerna bedömer att de finansiella marknaderna om ett halvår
kommer att fungera på samma sätt som idag. Två av fem tror dock på en
försämring under de kommande sex månaderna. Det är framför allt aktörer som
är aktiva på räntemarknaden som gör det, och utöver de skäl som nämnts ovan
så lyfts även andra orsaker upp.

Ett fåtal aktörer lyfter exempelvis fram osäkerheten om utvecklingen kring så
kallade skuggbetyg för svenska företagsobligationer. De är även oroliga för
hur de svenska finansiella marknaderna ska fungera under kommande årsskifte
med tanke på att bankerna är mindre villiga att göra affärer över årsskiftet
eftersom de exempelvis vill minimera hur mycket de ska betala i
resolutionsavgifter.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.