Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-17

RB: NEDJUSTERINGEN AV REPORÄNTEBANAN TILLRÄCKLIG - SKINGSLEY

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nedjusteringen av reporäntebanan är tillräcklig
och Riksbanken har en flexibilitet att följa i vilken utsträckning olika
riskfaktorer materialiseras.

Så resonerade vice riksbankschef Cecilia Skingsley enligt protokollet från det
penningpolitiska mötet i början av september när Riksbanken lämnade
reporäntan oförändrad vid -0,25 procent och drog ned räntebanan, men
upprepade budskapet om att räntan väntas höjas mot slutet av året eller i
början av nästa år, något som överraskade marknadsbedömare.

"Hade vi haft en inflation långt under målet på 2 procent och
inflationsförväntningar en bra bit under inflationsmålet hade det varit
starka skäl för att snabbt lägga om politiken och signalera oförändrad
reporänta länge eller till och med reporäntesänkningar. Men så är inte
fallet", uppgav Cecilia Skingsley vid räntemötet.

Med Riksbankens beslut ansåg hon att myndigheten använder den flexibilitet som
kommer med att Riksbanken har måluppfyllelse för inflationen och förankrade
förväntningar.

"För att sammanfatta mitt inlägg går konjunkturen som väntat in i en lugnare
fas. Inflationen är nära målet. Därför är det rimligt att behålla nuvarande
inriktning för penningpolitiken det närmaste halvåret framöver och höja
räntan mot slutet av året eller i början av nästa år. Men samtidigt tar jag
intryck av att utvecklingen för omvärlden är betingad på en mer expansiv
penningpolitik över en längre tidsperiod vilket också svensk penningpolitik
till viss del behöver anpassa sig till", resonerade Cecilia Skingsley.

I sin beskrivning av det ekonomiska läget noterade hon att prissättningen på
de finansiella marknaderna indikerar att marknadsaktörerna förväntar sig en
betydande global konjunkturförsämring och att centralbankernas respons,
särskilt den amerikanska, blir kraftig.

"Enligt min bedömning har marknadsräntorna i flertalet länder fallit i en
omfattning som inte fullt ut avspeglas i den faktiska ekonomiska
utvecklingen", argumenterade Cecilia Skingsley.

"Den bilden stöds av att konjunkturbedömare generellt visserligen har
reviderat ned sina prognoser, men inte i den omfattning som skulle motivera
nuvarande mycket låga räntor", fortsatte hon.

Beträffande den ekonomiska aktiveten i Sverige är resursutnyttjandet fortsatt
högre än normalt, sade hon.

Inflationen, mätt som KPIF, har dock till följd av lägre ökningstakt i
energipriser sjunkit och noterades till 1,5 procent i juli.

"Det var något högre än Riksbankens förra prognos som publicerades i början av
juli. Den förväntade nedgången, som enligt dagens prognos bottnar på 1,3
procent i september och därmed förblir inom variationsbandet, ser jag inte
som ett problem för penningpolitiken att agera på. Det beror på att
inflationsförväntningarna i Sverige är så pass förankrade att ekonomins
aktörer väntas bortse från nedgången. Riksbankens olika mått på underliggande
inflation indikerar vidare att inflationstrycket ligger kvar nära målet på 2
procent", resonerade Cecilia Skingsley.

Bedömningen av vad som blir en lämplig penningpolitik kompliceras dock av en
ganska motsägelsefull bild, konstaterade hon samtidigt.

"Det ekonomiska nuläget är gynnsamt i stora delar av världen och Sverige. Med
inflationen vid målet, förankrade inflationsförväntningar och ett
resursutnyttjande över sin normala nivå är det rimligt att fortsätta med
gradvisa svenska räntehöjningar enligt tidigare prognos. Sett till
konjunkturutsikterna och riskbilden behöver prognosen om framtida
ränteförändringar dock justeras", uppgav hon angående den nedjustering av
räntebanan som klubbades vid mötet.

Cecilia Skingsley förutsåg att räntebeslutet skulle bli omdiskuterat med tanke
på att flertal bedömare hade ställt in sig på att det inte blir några
räntehöjningar åtminstone det närmaste året.

"Samtidigt är åsiktsskillnaderna stora mellan olika typer av bedömare. Banker
och investerare förväntar sig oförändrad styrränta i närtid och höjningar
senare under prognosperioden, medan priserna på räntemarknaden indikerar hög
sannolikhet för sänkningar. Läget är alltså svårbedömt", uppgav den vice
riksbankschefen.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.