Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

RB: NEDREVIDERADE PROGNOSER, MEN GODA FÖRSUTS FÖR INFL NÄRA MÅL

STOCKHOLM (Direkt) Riksbanken har reviderat ned inflationsprognosen något
efter lägre utfall än väntat den senaste tiden men bedömer fortsatt att
förutsättningarna är goda för att inflationen ska vara kvar nära målet
framöver.

Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapport som presenterades på
torsdagen.

"Under andra halvåret 2019 väntas KPIF?inflationen sjunka tillbaka, då
ökningstakten i energipriserna dämpas, men den fortsätter även efter det att
ligga nära målet på 2 procent", skriver Riksbanken, och tillägger att
inflationsförväntningarna hos andra aktörer i ekonomin också ligger nära 2
procent på såväl kort som lång sikt

Riksbanken betonar dock att inflationsprognosen bygger på att den
penningpolitiska stimulansen minskas "långsamt"

"Att inflationen dessutom blivit lägre än väntat den senaste tiden illustrerar
att det fortfarande finns osäkerhet kring styrkan i inflationstrycket och det
är viktigt att penningpolitiken liksom tidigare går försiktigt fram", skriver
Riksbanken.

Prognoserna baseras på att nästa höjning av reporäntan "sannolikt sker under
andra halvåret 2019", och att räntan därefter höjs ungefär två gånger per år,
med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle.

Riksbanken skriver vidare att i prognoserna är riskerna för en starkare
respektive svagare utveckling "i princip balanserade", men att det är svårt
att bedöma hur sannolika olika framtida händelser är och vilka konsekvenserna
skulle bli om de inträffar. Det är också inte heller självklart hur
penningpolitiken ska förhålla sig till osäkerhet och risker.

Beträffande kronans växelkurs upprepar Riksbanken att det är viktigt att den
inte stärks för snabbt, prognosen bygger å en "gradvis förstärkning av
kronan".

"I rådande situation bedöms… riskerna förknippade med en oväntat stark krona
vara besvärligare att hantera, med tanke på att det tagit lång tid att få
inflationen att etablera sig på en nivå nära målet på 2 procent", skriver
Riksbanken.

Banken noterar vidare att osäkerhet kring det inhemska kostnadstrycket bidrar
till risker för inflationsutsikterna i Sverige.

Sammantaget ser Riksbanken ett antal faktorer som skulle kunna leda till både
lägre och högre inflation än vad som nu antas, och det finns beredskap att
anpassa penningpolitiken för att inflationen ska vara nära inflationsmålet på
2 procent.

"Nedåtriskerna bedöms förtjäna särskilt stor uppmärksamhet eftersom det vid
rådande räntenivåer är lättare att hantera inflationsöverraskningar på
uppsidan än på nedsidan", skriver Riksbanken.

Beträffande den aktuella inflationen noterar Riksbanken att deras egna olika
mått på underliggande inflation indikerar att den varaktiga delen av
inflationstakten är lägre än den uppmätta KPIF-inflationen. Medianen för
samtliga mått som Riksbanken beräknar och publicerar löpande uppgick till 1,6
procent i november.

Riksbanken noterar vidare att två av de mått som framstår som mest användbara
i en utvärdering är UND24 och KPIFPC.

"UND24, som viktar undergrupperna i KPIF utifrån hur volatila
prisförändringstakterna är, uppgick till 1,8 procent i november. KPIFPC, som
beräknar gemensamma trender bland undergrupperna, var 1,6 procent", noterar
Riksbanken.

Ökningstakten för såväl tjänste- som varu- och livsmedelspriserna väntas stiga
de närmaste månaderna enligt Riksbankens prognos. "Effekter av tidigare
kronförsvagningar samt stigande livsmedelspriser till följd av sommarens
torka bidrar till detta"

Bild: Riksbankens prognos för KPIF exklusive energi, december respektive
oktober

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.