Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

RB: RIKTNING FÖR PENNINGPOLITIK FRAMÖVER NU MER OSÄKER - INGVES

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbankschefen Stefan Ingves anser att
inflationen fortsätter att utvecklas i linje med målet, om tiondelarna lämnas
därhän, och att de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att ligga
kring 2 procent. Men det har tagit längre tid än väntat att få upp
inflationen varaktigt till Riksbankens mål.

Det sade han vid det penningpolitiska mötet den 18 december, enligt
protokollet från mötet.

Han konstaterade att när inflationen väl stigit till nivåer kring 2 procent så
valde direktionen att agera försiktigt med räntan och avvakta med höjningar
för att se om inflationen och inflationsförväntningarna varaktigt utvecklades
i linje med målet. Och efter en första räntehöjning i slutet av 2018 höjdes
räntan igen i december 2019 "i och med att förutsättningarna för en inflation
nära målet fortsätter att vara goda"

"Men om riktningen på penningpolitiken under senare år varit tydlig, det vill
säga att vi sett gradvisa räntehöjningar framför oss, är nu riktningen
framöver mer osäker ", sade Stefan Ingves.

Han sade att om bankens prognoser visar sig vara korrekta "kommer det
sannolikt dröja till slutet av prognosperioden innan nästa höjning av räntan
sker", men tillade att läget är långt ifrån "som vanligt" eftersom realräntan
fortsättningsvis är påtagligt negativ och penningpolitikens möjligheter och
effektivitet diskuteras alltmer.

"Framtiden är, som alltid, osäker. Konjunkturen kan utvecklas bättre och den
svenska inflationen kan öka snabbare än vad som antas i våra prognoser. I ett
sådant scenario ser jag ingen brådska i att höja räntan", sade
riksbankschefen.

"Inflationstakten kan få överstiga målet under en tid, speciellt med tanke på
att inflationen historiskt sett oftare legat under målet än över. Det är
viktigare att vi inte överskattar vår förmåga till 'fine tuning',
'tillräckligt nära' är gott nog", fortsatte han.

I ett läge där konjunktur- och inflationsutvecklingen blir sämre än vad som
beskrevs i rapportutkastet ser Stefan Ingves visserligen ett visst utrymme
för penningpolitisk stimulans, "men läget är inte okomplicerat".

"Det finns skäl att tro att genomslaget för mer expansiv penningpolitik kan
vara trögare än tidigare. En viktig kanal för penningpolitisk stimulans är
att stimulera till högre skuldsättning. Men hushållens lånestockar är redan
höga, och tillväxttakten i bankernas utlåning till hushållen har sjunkit
under senare år, trots mycket låga räntor. Man kan ana en slags mycket
välkommen mättnad, vilket i sig är bra", sade han.

Stefan Ingves påpekade att hans slutsats är att så länge som den ekonomiska
utvecklingen inte avviker alltför mycket från vad som beskrivs i den
penningpolitiska rapporten så kommer penningpolitiken kunna bidra till att
stabilisera utvecklingen, men "utrymmet för räntesänkningar och
statsobligationsköp är inte lika stort som tidigare", och skulle utvecklingen
bli väsentligt sämre än i vårt huvudscenario "behövs sannolikt en annorlunda
policymix i Sverige".

"I ett sådant scenario, som vi alltså inte alls ser som det mest sannolika,
behövs mer innovativa metoder för att få ut köpkraft till hushåll och
företag. I ett sådant scenario ligger en kraftig expansion av vår
balansräkning närmare till hands än en minusränta mycket längre ner än vad vi
sett de senaste fem åren", sade Stefan Ingves.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.