Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

RB: RISKERNA FÖR FINANSIELLA STABILITETEN HAR ÖKAT - RPT (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riskerna för den finansiella stabiliteten har
ökat sedan i våras, och det är därför viktigt att motståndskraften ökar.

Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av Riksbankens
stabilitetsrapport.

Riksbanken konstaterar att avmattningen i världsekonomin har bidragit till
förväntningar om fortsatt mycket låga räntor de kommande åren. Många
centralbanker har också gjort penningpolitiken mer expansiv under året. I en
sådan miljö kan marknadsaktörerna välja att öka sitt risktagande, vilket kan
leda till att tillgångar blir övervärderade och skuldsättningen ökar på ett
ohållbart sätt.

"I Sverige medför hushållens höga skulder och sårbarheterna i banksystemet att
det svenska finansiella systemet är känsligt för störningar. Det är därför
viktigt att motståndskraften i det finansiella systemet ökar", skriver
Riksbanken.

Konjunkturen i såväl Sverige som omvärlden har mattats av. Handelskonflikten
mellan USA och Kina samt oklarheterna kring brexit bidrar till att det är
osäkert hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Om den ekonomiska
utvecklingen blir betydligt sämre än förväntat eller om viljan att ta risk
plötsligt skulle minska skulle det kunna blottlägga sårbarheter som byggts
upp i det finansiella systemet.

Hushållens skulder är historiskt höga och har vuxit kraftigt under många år.
Detta gör den svenska ekonomin sårbar, särskilt om bostadspriserna skulle
falla kraftigt. I dagsläget stiger bostadspriserna i måttlig takt, men den
framtida utvecklingen är osäker. Erfarenheter visar att finansiella kriser
och fall i bostadspriserna historiskt sett har fått djupare och mer varaktiga
konsekvenser om de föregåtts av kraftigt stigande skulder.

Att hushållens skulder har stigit under lång tid beror bland annat på att
räntorna har fallit, men framför allt på att bostadsmarknaden fungerar dåligt
och att skattesystemet inte är väl utformat ur ett finansiellt
stabilitetsperspektiv. Därför behövs åtgärder inom bostads- och
skattepolitiken.

Riksbanken konstaterar också att det finns sårbarheter i det svenska
banksystemet som bland annat hänger ihop med dess storlek, att bankerna är
nära kopplade till varandra, och att de har begränsade kapitalnivåer och, i
vissa avseenden, låg motståndskraft mot likviditetsrisker.

Sårbarheterna i banksystemet gör det angeläget att bankerna har tillräcklig
motståndskraft. Bankerna behöver öka sitt kapital i förhållande till sina
totala tillgångar.

Riksbankens stresstester av bankers likviditet visar dessutom på väsentliga
likviditetsbehov vid finansiell stress. Det är därmed viktigt att bankerna
fortsätter att minska sina likviditetsrisker genom att förlänga löptiden på
sin finansiering. Samtidigt är det viktigt att bankerna håller tillräckliga
likviditetsreserver i såväl svenska kronor som utländsk valuta.

Riksbanken noterar även att klimatförändringarna och omställningen till en
mindre fossilbaserad ekonomi kan innebära risker för det internationella
finansiella systemet, som det bör tas hänsyn till. Det är också viktigt att
myndigheter, banker, finansiella infrastrukturföretag och andra finansiella
aktörer arbetar med att förebygga cyberhot i sina system.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.