Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-10

RB: FÖR TIDIGT ÄNDRA RIKTNING PÅ PENNINGPOLITIKEN - PROT (NY)

(Tillägg: Från stycke sex)

STOCKHOLM (Direkt) Flera ledamöter i Riksbankens direktion konstaterade vid
decembermötet att även om KPIF-inflationen är 2 procent har det tagit lång
tid och krävts mycket stöd av penningpolitiken för att uppnå detta. En
förutsättning för att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver
är att penningpolitiken är fortsatt expansiv.

"Det är därför för tidigt att ändra inriktning på penningpolitiken."

Det framgår av protokollet från Riksbankens penningpolitiska möte den 19
december. Då lämnades styrräntan oförändrad samt att återinvesteringar av de
obligationer som förfaller under 2019 ska inledas redan i januari 2018.

Riksbanken välkomnade att utbudet av bostäder har ökat och att bostadspriserna
har dämpats.

"Även om det finns risker kopplade till utvecklingen på bostadsmarknaden så
konstaterades också att den starka konjunkturen i Sverige och omvärlden talar
för att nedgången i bostadspriserna blir ganska måttlig", står det i
protokollet.

Riksbankschefen Stefan Ingves sade att man kommit "litet närmare" den tidpunkt
då penningpolitiken förväntas ändra riktning "men vi är inte där än".

"Av central betydelse är att inflationsutfallen har varit nära 2 procent under
en tid och att prognosen innebär att inflationen ligger omkring 2 procent
under hela prognosperioden… Till detta kommer att inflationsförväntningarna
på kort och lång sikt är nära 2 procent", sade han.

Stefan Ingves sade vidare att Riksbanken nu vet mer om den penningpolitiska
inriktningen som Federal Reserve respektive ECB bedömer vara lämplig, och att
det är uppenbart att den penningpolitiska vändpunkten i euroområdet kommer
tydligt efter den i USA.

"Riksbankens prognos utgår ifrån att utvecklingen när det gäller
resursutnyttjande och inflation i Sverige blir så stark att det borde gå att
börja höja styrräntan innan ECB gör det. Riksbankens bedömningar och
prognoser på senare tid har stått sig väl och talar för att det blir så",
sade han.

Stefan Ingves gav därför sitt stöd för räntebanan, som pekar mot att
reporäntan ligger kvar på nuvarande nivå till "mitten av 2018, då långsamma
höjningar inleds".

"Men under perioden framöver när vändpunkten närmar sig är Riksbanken, som
alltid, beredd att laga efter läge", tillade han.

Riksbankschefen noterade att det, som vanligt, finns risker som kan ändra
prognosen för penningpolitiken i framtiden, och att riskerna "går åt båda
hållen".

Han sade vidare att Riksbanken behåller sin närvaro på obligationsmarknaden
genom att redan från januari 2018 inleda återinvesteringar av de förfall som
kommer under första halvåret 2019.

"Om det längre fram bedöms lämpligt kan även förfallen under 2020 komma att
återinvesteras", sade Riksbankschefen, som inte heller helt ville utesluta
eventuella behov av nya framtida köp av statsobligationer för att värna
inflationsmålet.

"En fortsatt närvaro i marknaden är en fördel. På så sätt bibehålls
flexibiliteten längre fram, och det oberoende av om köpen ökas eller minskas.
Dagens beslut är i det avseendet en slags försäkring", sade han.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.