Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

RB: VÄSENTLIGT LIKVIDITETSBEHOV FÖR BANKER EFTER HALVÅRS STRESS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resultaten från Riksbankens stresstester visar
att bankernas likviditetsbehov ökar snabbt om en finansiell stress fortgår
mer än en månad, och att bankerna har väsentliga likviditetsbehov efter sex
månader. Av resultaten framgår också att likviditetsbehoven kan bli stora i
enskilda valutor.

Det skriver Riksbanken i en fördjupning i sin halvårsvisa stabilitetsrapport.

"Det är därför viktigt att bankerna fortsätter att minska sina
likviditetsrisker genom att förlänga löptiden på sin finansiering, eftersom
det skulle begränsa de utflöden som bankerna kan drabbas av vid en
likviditetsstörning. Samtidigt är det viktigt att bankerna håller
tillräckliga likviditetsreserver i alla sina väsentliga valutor eftersom
sådana köper bankerna tid vid finansiell stress", fortsätter Riksbanken.

Riksbanken konstaterar att de svenska storbankernas likviditetsreserver i
svenska kronor har ökat.

"De kortfristiga likviditetsriskerna kan bland annat mätas genom LCR. En
LCR?nivå på 100 procent betyder förenklat att banken klarar av att hantera
nettokassautflöden i 30 dagar utan att ha åtkomst till återfinansiering. De
svenska storbankerna har länge uppvisat nivåer över kravet på 100 procent i
total LCR samt i euro och i dollar. Däremot har några av storbankerna
tidigare haft mycket låga nivåer i LCR i svenska kronor, periodvis endast
runt 10 procent. Sedan FI presenterade sitt remissförslag i mars 2019
gällande att införa ett krav på 75 procent i LCR i andra väsentliga valutor
har storbankernas LCR i svenska kronor ökat till ungefär 125 procent i
snitt", framhåller Riksbanken.

Samtidigt pekas det på att det fortsatt råder stora skillnader i löptid mellan
bankernas tillgångar och skulder. Bankerna klarar av Baselkommitténs krav om
100 procent för strukturella likviditetsrisker (NSFR) som kommer att införas
i Sverige som en del i EU:s Bankpaket.

"NSFR är för närvarande i genomsnitt 108 procent för storbankerna i Sverige.
Riksbanken anser dock att NSFR inte fullt ut tar hänsyn till den stora
obalansen i löptider som finns mellan bankernas tillgångar och skulder.
Riksbanken har därför låtit ta fram alternativa mått som utgår ifrån
antaganden som i större utsträckning fångar de strukturella
likviditetsriskerna i banksektorn", skriver Riksbanken.

Riksbanken påpekar att deras stresstester av bankernas likviditet utgår från
detaljerade data om bankernas framtida avtalsenliga kassainflöden och
kassautflöden, samt bankernas likviditetsreserver.

"Det är därför möjligt att följa hur storbankernas likviditet utvecklas över
tid i ett stressat scenario. Därmed kompletterar Riksbankens stresstester den
bild som bland annat måtten LCR och NSFR ger. Resultaten från stresstesterna
visar att bankerna kan få väsentliga likviditetsbehov, i såväl svenska kronor
som utländsk valuta, vid finansiell oro. Det blir därmed tydligt hur viktigt
det är att bankerna håller tillräckliga likviditetsreserver i alla väsentliga
valutor", lägger Riksbanken till.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.