Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-10

RB: VIKTIGT HA FÖRUTSÄGBARHET PÅ OBLIGATIONSMARKNAD - SKINGSLEY

STOCKHOLM (Direkt) För att bidra till förutsägbarhet för statspappersmarknaden
var det rätt att redan i december besluta om återinvesteringar av förfallen
under första halvåret 2019 och att utjämna dessa över de kommande 18
månaderna.

Det sade vice riksbankschefen Cecilia Skingsley vid det penningpolitiska mötet
den 19 december, enligt mötesprotokollet.

Med tanke på den starka makroekonomiska utvecklingen, inklusive inflation nära
2-procentsmålet, såg hon inga argument för att köpa ytterligare obligationer
i syfte att utöka penningpolitikens expansivitet. Dock återstod frågor kring
hur den redan inköpta portföljen av statspapper ska hanteras.

Ett alternativ är deklarera att inköpta obligationer kommer att tillåtas
förfalla utan att de erhållna medlen återinvesteras, och att portföljen
därmed tillåts krympa i takt med förfallen. Ett sådant ställningstagande idag
skulle uppfattas som ett åtagande att göra penningpolitiken mindre expansiv i
takt med att obligationerna förfaller.

"Mot bakgrund av att det har tagit så lång tid och krävts så mycket
penningpolitisk expansion för att återföra inflationen till målet skulle det
alternativet vara alltför riskfyllt. En mer gradvis anpassning av
penningpolitikens grad av expansivitet är att föredra", sade Cecilia
Skingsley.

För 2018 förfaller inga obligationer i Riksbankens portfölj, men betydande
förfall, på 50 miljarder kronor, är att vänta första halvåret 2019.
Hanteringen av kommande förfall kommer dock att behöva göras i en miljö där
det fortfarande finns ett behov av att se upp för tänkbara ofördelaktiga
växelkurseffekter av ECB:s fortsatta expansionsinsatser och där de svenska
inflationsförväntningarna alltjämt är präglade av den långa perioden av låg
inflation.

Till detta kommer växande tecken på att statspappersmarknaden fungerar sämre.
Investerare uppger till exempel svårigheter att göra stora
portföljförändringar.

Att vara investerare och inte kunna ändra sina innehav på ett effektivt sätt
är avhållande för framtida marknadsnärvaro. I förlängningen skulle
marknadsräntor kunna komma att stiga när eventuella Riksbanks-obligationsköp
sker, vilket skulle vara tvärtemot Riksbankens intentioner. Långvarig
osäkerhet om hur Riksbanken hanterar kommande förfall skulle kunna riskera
att försämra marknadsfunktionerna.

För att bidra till förutsägbarhet för statspappersmarknaden är det därför
riktigt att redan i december besluta om återinvesteringar av förfallen under
första halvåret 2019 och att utjämna dessa över de kommande 18 månaderna.

Sett över hela prognosperioden blir då den penningpolitiska expansiviteten
ungefär densamma som i alternativet att vänta med återinvesteringsbeslutet.

Vad gäller senare förfall är det för Cecilia Skingsley ännu en öppen fråga om
dessa ska återinvesteras eller inte.

Enligt henne är ett lämpligt tillvägagångssätt att reporäntehöjningarna ska ha
pågått en tid innan det blir aktuellt att börja avveckla portföljen. I den
mån Riksbanken behöver justera penningpolitiken blir då återigen reporäntan
det främsta verktyget.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.