Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

ReadSoft: Delårsrapport januari-mars 2014

Mycket stark licenstillväxt

· Licensintäkterna för januari-mars ökade med 27 procent till 53,4
(42,0) Mkr

· Omsättningen för januari-mars ökade med 9 procent till 176,8
(162,6) Mkr

· Rörelseresultatet EBITDA för januari-mars blev -9,3 (-17,6) Mkr
· Resultat efter skatt per aktie för januari-mars blev -0,39 (-0,38)
kr

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-mars blev
54,2 (30,4) Mkr

VD-kommentar:
Mycket stark licenstillväxt
"ReadSoft tar nu steg i rätt riktning och vi följer upp det starka
fjärde kvartalet med ett första kvartal som visar på tillväxt och
förbättrade marginaler. Vår totala omsättning växte i lokala valutor
jämfört med föregående år med 8 procent. Det är glädjande att se att
den viktiga licensförsäljningen är mycket stark och den ökade i
lokala valutor med 27 procent jämfört med motsvarande period
föregående år. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är
fortsatt mycket starkt.

Samtliga våra regioner har haft en god utveckling och tillväxten under
kvartalet är inte baserad på någon enskilt stor affär. Vi ser redan
positiva resultat från den förändring vi gjorde under det fjärde
kvartalet i försäljningsorganisationen för XBOUND. XBOUND har haft en
bra tillväxt under kvartalet och vi har gjort ett antal nya affärer
på marknader där vi tidigare inte har haft någon XBOUND-försäljning,
som till exempel i Australien. Fakturaportalen, vår e-fakturalösning,
har också bidragit med en bra tillväxt och det är glädjande att
konstatera att vi på ett bra sätt har kunnat utnyttja de
merförsäljningsmöjligheter som våra existerande kunder utgör.

Arbetet med att förbättra våra återkommande intäkter fortsätter att
utvecklas positivt. De återkommande intäkterna under kvartalet ökade
med 14 procent jämfört med motsvarande period ifjol och utgjorde mer
än 50 procent av den totala omsättningen. Sett över rullande 12
månader har de återkommande intäkterna ökat med 13 procent och
utgjorde cirka 47 procent av den totala omsättningen. Den positiva
utvecklingen av de återkommande intäkterna är väldigt viktig för vår
framtida intäktsmix.

Vårt EBITDA-resultat och våra marginaler har tagit tydliga steg i rätt
riktning. Motsvarande period ifjol hade vi försämrade
konsultintäkter, vilket påverkade vårt resultat och föranledde en del
förändringar. Dessa förändringar har lett till att organisationen har
effektiviserats och vi är färre konsulter detta kvartal jämfört med
ifjol, men vi redovisar ändå ett förbättrat resultat. En successiv
förändring av redovisningen av intäkterna från våra support- och
underhållsavtal har påverkat kvartalets intäkter negativt i
jämförelse med första kvartalet föregående år. Denna effekt innebär
inga förlorade intäkter utan endast en förskjutning av dessa
intäkter.

Under det första kvartalet är det våra marknader i Tyskland, USA,
Frankrike, Spanien och Sverige som visar vägen med god tillväxt och
lönsamhet. På produktsidan presenterade vi, på den globala mässan
Convergence 2014 i Atlanta, USA, att vår fakturahanteringslösning nu
finns tillgänglig för alla Microsoft Dynamics användare, oavsett
vilken plattform de använder. Därtill lanserade vi den senaste
versionen av PROCESSIT (7.3.1), vår automatiska
fakturahanteringslösning för Oracle, på den internationella
konferensen COLLABORATE 14 i Las Vegas, USA.

Vi har förbättrat vårt resultat och våra marginaler i kvartalet och vi
kommer att fortsätta att arbeta för tillväxt och med att prioritera
att förbättra vår vinstmarginal. Vi har en stark licenstillväxt
vilket borgar för vidare intäkter för hela vår organisation, våra
återkommande intäkter fortsätter att växa och våra tillväxtområden
utvecklas positivt. Detta visar att ReadSoft står väl rustat för
framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter
att skapa en fortsatt god utveckling."

Per Åkerberg
VD och koncernchef
Läs hela rapporten i bifogad PDF.
Inbjudan till telefonkonferens/audiocast för presentation av ReadSofts
delårsrapport för januari-mars 2014

Tisdagen den 29 april 2014 kl 09:30, hälsas analytiker, investerare,
media och övriga intresserade välkomna att delta i en
telefonkonferens där ReadSofts VD och koncernchef Per Åkerberg
kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

Länk till webcast: klicka här (http://financialhearings.nu/140429/readsoft/)
Dag och tid: tisdagen den 29 april 2014, kl 09.30
Ring in på: +46 8 519 99351 alt. +44 20 7660 2078
Ni kan också följa presentationen via www.readsoft.se alt
www.readsoft.com.

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-04-28 kl 13.45.

För mer information vänligen kontakta:
Per Åkerberg, VD och koncernchef
Telefon: 042-490 21 00
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att
automatisera affärsprocesser
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering) i molnet
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/overforing-till-molnet)
eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att
automatisera dokumentprocesser som fakturahantering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering), automatiserad
posthantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/automatisera-posthant...),
formulärhantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/formular-och-undersok...),
e-fakturering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura) mm.
Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll.
ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk
fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en
världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter,
och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner.
Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ
OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök
http://se.readsoft.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/readsoft/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c95...
http://mb.cision.com/Main/493/9575602/237955.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.