Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-08

ReadSoft: Höjt kontanterbjudande från Hyland Software UK

Den 18 juni 2014 offentliggjorde Hyland Software UK Ltd. ("Hyland
UK"), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc., ett
kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft"
eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Bolaget till Hyland
UK till ett pris om 42,86 kronor kontant för varje aktie.

Dessförinnan, den 6 maj 2014, hade Lexmark International Technology
S.A. ("Lexmark International Technology"), ett helägt dotterbolag
till Lexmark International Inc., offentliggjort ett kontanterbjudande
till aktieägarna i ReadSoft, varvid Lexmark International Technology
erbjöd en kontantersättning om 40,05 kronor per aktie. I samband med
erbjudandet ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med Lexmark
International Technology vilket publicerats i dess helhet i Lexmark
International Technologys erbjudandehandling. Avtalet innehåller
bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte ska föra diskussioner eller
förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller
eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medför minst 7
procent högre värde för aktieägarna än erbjudandet eller ett
reviderat erbjudande från Lexmark International Technology. Hyland
UK:s erbjudande den 18 juni 2014 innebar en premie om 7 procent i
förhållande till Lexmark International Technologys erbjudande.

Den 19 juni 2014 höjde Lexmark International Technology vederlaget i
sitt kontantbud till 43,00 kronor per aktie i Bolaget.

Igår offentliggjorde Hyland UK så en höjning av vederlaget i sitt
erbjudande till 45,00 kronor kontant per aktie. Hyland UK:s höjda bud
motsvarar en premie om 4,6 procent i förhållande till Lexmark
International Technologys höjda vederlag om 43,00 kronor.

Hyland UK anger i sitt pressmeddelande att acceptfristen, liksom
tidigare, förväntas inledas omkring den 11 juli 2014 och avslutas
omkring den 5 september 2014 med förväntad utbetalning av vederlag
omkring den 10 september. Vidare upprepar Hyland UK att man avser
offentliggöra sin erbjudandehandling kort före inledningen av
acceptfristen.

Av Hyland UK:s pressmeddelande framgår att, efter offentliggörandet av
Hyland UK:s erbjudande, har Hyland UK och dess huvudaktieägare
förvärvat motsvarande cirka 7,9 procent av samtliga utestående aktier
i ReadSoft samt, såsom angavs i Hyland UK:s pressmeddelande den 18
juni 2014, att aktieägare i ReadSoft med ett innehav motsvarande
cirka 3,1 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget, enligt
avtal med Hyland UK, har förbundit sig att villkorslöst och
oåterkalleligen acceptera erbjudandet och att detta sammantaget
innebär att Hyland UK kontrollerar ca 10,9 procent av samtliga
utestående aktier i ReadSoft.

Styrelsen i ReadSoft avser att senast två veckor före utgången av
acceptfristen för Hyland UK:s bud återkomma med sin uppfattning om
erbjudandet och skälen för denna uppfattning.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
ReadSoft AB

E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sverige
Organisationsnummer: 556398-1066
Telefonnummer: 042 490 21 00
www.readsoft.com
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-07-08 kl 15:00.

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och
organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av
fakturor (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering),
kundordrar
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/kundorder), avtal
och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad
dokumenthantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering), installerad hos
kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som
mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom
förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet
och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för
elektronisk fakturahantering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering) och e-faktura
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura-for-mottagare)
är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från
SAP (http://se.readsoft.com/losningar/automatisering-for-sap) och
Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan
starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som
erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna
dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och
globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och
aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer
information, besök www.readsoft.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/readsoft/r/hojt-kontanterbjudande-fran-hyland-...
http://mb.cision.com/Main/493/9614072/265082.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.