Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-04

ReadSoft: Höjt kontanterbjudande från Hyland Software UK

Den 18 juni 2014 offentliggjorde Hyland Software UK Ltd. ("Hyland
UK"), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc., ett
kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) ("ReadSoft"
eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier i Bolaget till Hyland
UK till ett pris om 42,86 kronor kontant för varje aktie.

Dessförinnan, den 6 maj 2014, hade Lexmark International Technology
S.A. ("Lexmark International Technology"), ett helägt dotterbolag
till Lexmark International Inc., offentliggjort ett kontanterbjudande
till aktieägarna i ReadSoft, varvid Lexmark International Technology
erbjöd en kontantersättning om 40,05 kronor per aktie. I samband med
erbjudandet ingick ReadSoft ett transaktionsavtal med Lexmark
International Technology vilket publicerades i dess helhet i Lexmark
International Technologys erbjudandehandling. Avtalet innehöll bl.a.
bestämmelse om att Bolaget inte skulle föra diskussioner eller
förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller
eljest stödja ett sådant erbjudande om detta inte medförde minst 7
procent högre värde för aktieägarna än erbjudandet eller ett
reviderat erbjudande från Lexmark International Technology. Hyland
UK:s erbjudande den 18 juni 2014 innebar en premie om 7 procent i
förhållande till Lexmark International Technologys erbjudande.

Den 19 juni 2014 höjde Lexmark International Technology vederlaget i
sitt kontantbud till 43,00 kronor per aktie i Bolaget.

Den 7 juli 2014 höjde Hyland UK vederlaget i sitt erbjudande till
45,00 kronor kontant per aktie. Hyland UK:s höjda bud motsvarade en
premie om 4,6 procent i förhållande till Lexmark International
Technologys höjda vederlag om 43,00 kronor.

Härefter, den 14 juli 2014, offentliggjorde Lexmark International
Technology ett nytt högre kontanterbjudande till aktieägarna i
Bolaget med ett erbjudandepris om 50,00 kronor per aktie samt
återkallade samtidigt sitt tidigare offentliggjorda bud om 43,00
kronor per aktie. I samband härmed ingick ReadSoft ett
transaktionsavtal med Lexmark International Technology med i allt
väsentligt samma villkor som det tidigare transaktionsavtalet.

Igår offentliggjorde Hyland UK en höjning av vederlaget i sitt
erbjudande till 55,00 kronor per aktie i ReadSoft. Det höjda
vederlaget innebär en premie om 10,0 procent jämfört med budet om
50,00 kronor som Lexmark International Technology S.A.
offentliggjorde den 14 juli 2014.

Det framgår av Hyland UK:s pressmeddelande att acceptfristen för dess
erbjudande inleddes den 11 juli 2014 och förväntas avslutas omkring
den 5 september 2014 med förväntad utbetalning av vederlag omkring
den 10 september. Vidare meddelar Hyland UK att man omkring den 13
augusti 2014 avser publicera ett tillägg till sin erbjudandehandling.
Det framgår också att Hyland UK konstaterat att några
myndighetsgodkännanden inte krävs för fullföljande av dess erbjudande
och att detta därför inte längre är villkorat av erhållande av
myndighetstillstånd.

Av Hyland UK:s pressmeddelande framgår vidare att Hyland UK, såsom
även framgick av dess pressmeddelande den 7 juli 2014, kontrollerar
ca 10,9 procent av samtliga utestående aktier i ReadSoft.

-Vi uppskattar naturligtvis det stora intresset för ReadSoft från de
två budgivarna. De är seriösa intressenter som anför goda skäl till
varför de skulle vara bra framtida ägare till ReadSoft, kommenterar
Göran E Larsson, styrelseordförande i ReadSoft.

Styrelsen i ReadSoft avser att senast två veckor före utgången av
acceptfristen för Hyland UK:s bud återkomma med sin uppfattning om
erbjudandet och skälen för denna uppfattning.

For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications
ReadSoft AB

E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sverige
Organisationsnummer: 556398-1066
Telefonnummer: 042 490 21 00
www.readsoft.com
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-08-05 kl 08.00.

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och
organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av
fakturor (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering),
kundordrar
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/kundorder), avtal
och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad
dokumenthantering
(http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering), installerad hos
kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som
mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom
förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet
och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för
elektronisk fakturahantering
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering) och e-faktura
(http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura-for-mottagare)
är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från
SAP (http://se.readsoft.com/losningar/automatisering-for-sap) och
Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan
starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som
erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna
dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och
globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och
aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer
information, besök www.readsoft.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/readsoft/r/hojt-kontanterbjudande-fran-hyland-...
http://mb.cision.com/Main/493/9623973/271790.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.