Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Real Heart: Kurs i föreslagen företrädesemission beräknad

Som meddelats tidigare föreslår Styrelsen för Scandinavian Real Heart
AB att årsstämman den 10 maj 2016 klockan 17.00, beslutar om att
genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare.

Den föreslagna teckningskursen är nu uträknad till 11,39 Sek.
Genomsnittskursen blev 13,40 Sek per aktie vilket blir 11,39 Sek med
15% rabatt.

Uträkningen baserar sig på tidigare kommunicerad formel där
teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den
genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på
Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2
maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent.

______________________

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen
kontakta:

Christina Hugosson, VD

Telefon: 070-191 30 87

E-post:christina.hugosson@realheart.se
(http://christina.hugosson@realheart.se%20)

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB - Endast cirka 5 000
hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på
donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter
med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real
Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens
naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en
övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation.
Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare
djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa
kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge
patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med
tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i
Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda
tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt
Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas
eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person
med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/kurs-i-foreslagen-foretradesemiss...
http://mb.cision.com/Main/12118/2006030/513676.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.