Du är här

2017-09-14

Real Holding hamnar på obs-listan efter kallelse till extrastämma

NGM har beslutat att placera Real Holding på observationslistan efter
fastighetsbolaget under torsdagsmorgonen gått ut med en kallelse till extra
bolagsstämma. Det framgår av ett marknadsmeddelande.

Stämman, som äger rum den 13 oktober, ska besluta om ett förslag som
innebär att bolaget löser in sina utestående preferensaktier mot
nyemitterade stamaktier i bolaget. Stämman ska även besluta om en
företrädesemission för bolagets stamaktieägare på 63,86 miljoner kronor.

De föreslagna emissionerna kommer resultera i en betydande ökning av
antalet aktier i bolaget, noterar NGM. De aktieägare som inte utnyttjar sin
företrädesrätt samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga
preferensaktieägare godtar erbjudandet blir utspädda med 94,6 procent.

"Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade på
observationsavdelning om det föreligger omständigheter som föranleder en
väsentlig osäkerhet avseende priset på aktierna. Mot bakgrund av
ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera
aktierna och relaterade instrument i Real Holding i Sverige under
observation tills vidare. Notera att orderböckerna i de berörda
instrumenten rensas vid placeringen under observation", skriver NGM.

Real Holding uppger i sitt pressmeddelande att det erbjudna
inlösenförfarandet avseende preferensaktierna, vilket på förhand godkänts
av ägare till cirka 30 procent procent av utgivna preferensaktier, kommer
utgöra en förstärkning av det egna kapitalet samt förstärka bolagets
soliditet och därmed skapa förutsättningar för betydande reduktioner av
bolagets idag alltför höga finansieringskostnader.

"Under sommaren 2017 tillträdde Gremio Fastigheter som ny huvudägare i Real
Holding vilket innebar inledningen på ett genomgripande
omstruktureringsarbete av bolaget för att uppnå lönsamhet samt goda
tillväxtmöjligheter. Verksamhetens inriktning förändras till att enbart
inriktas mot kommersiella fastigheter med starka kassaflöden. Arbetet med
avyttringar av övriga fastigheter och projekt pågår i skrivande stund",
uppger Real Holding.

Medlen från företrädesemissionen skall används för att tillträda
ytterligare en fastighet (Tranås), lösa lån med höga räntor samt stärka det
egna kapitalet för att möjliggöra tillväxt.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.