Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Real Holding: Real Holding har idag tillträtt Hägglundsfastigheterna AB

Real Holding i Sverige AB (publ) (”Real Holding” eller ”Bolaget”) har idag
tillträtt aktierna i fastighetsbolaget Hägglundsfastigheterna AB som äger
fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik (”Örnsköldsvik”). Fastigheten
omfattar knappt 53 000 kvadratmeter industri-, lager och kontorsytor.
Förvärvet innebär att Real Holdings hyresintäkter ökar med cirka 35 miljoner
kronor, motsvarande en ökning om ungefär 150 % jämfört med befintligt bestånd
samt att driftnettot ökar med ungefär 19-20 miljoner kronor, motsvarande en
ökning om cirka 125-133 %. Största hyresgäst i fastigheten är BAE Systems,
ett av världens största bolag inom försvarsindustrin. Fastighetens
beläggningsgrad uppgår till 92 %, samt att ett befintligt kontrakt om
motsvarande 13 % av totalytan ligger under omförhandling.

Vissa justeringar i aktieöverlåtelseavtalet har skett, vilka redogörs för
nedan. Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgick till 180
miljoner kronor (oförändrat) och köpeskillingen skall erläggas med en mix av
betalning med egna aktier, såväl B-aktier som PREF1-aktier, tillsammans med
befintlig bankfinansiering, reverser samt bryggfinansiering som skall
re-finansieras genom en kombination av bankfinansiering och obligationslån.
Totalt ökar Bolagets eget kapital med mellan 61,5 och 68,1 miljoner kronor
(tidigare har cirka 60 miljoner kommunicerats), fördelat över två steg. Vid
tillträdet emitteras aktier om totalt 40,5 (tidigare 36) miljoner kronor,
samt att reverser om totalt 12,6 miljoner kronor upprättas och som Real
Holding har ensidig rätt att kvitta 6 miljoner mot aktier av serie PREF1
senast den 1 juni 2017 (tidigare 16,5 den 31 januari 2017) och resterande 6,6
miljoner kan kvittas mot aktier av serie B om parterna överenskommer detta
innan 1 juni 2017.

Totalt emitteras 2 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor samt
att totalt 172 500 aktier av aktieslag PREF1 emitteras till en snittkurs om
182,6 kronor per aktie. De reverser om totalt 6 miljoner som Bolaget ensidigt
har rätt att kvitta mot PREF1-aktier skall tecknas till en genomsnittskurs
mellan 18 april och 16 maj 2017, samtidigt som delar av de aktier som
emitteras vid tillträdet skall viktas in vid beräkningen. Snittkursen som
beräknas (gäller enbart PREF1-aktien och inte B-aktien) skall alltså gälla
även de aktier som emitteras vid tillträdet och justeras genom att
teckningskursen för aktierna som skall kvittas mot reverserna förändras
därefter. Snittkursen skall dock inte överstiga 200 kronor för PREF1-aktien.
Om slutkursen för PREF1-aktien noteras över 200 kronor i fler än 5
handelsdagar mellan dagen för undertecknandet och den 16 maj, skall
snittkursen automatiskt bestämmas till 200 kronor. Om så blir fallet kommer
de reverser som skall kvittas mot aktier till snittkurs, emitteras till en
aktiekurs om 400 kronor för PREF1-aktien, för att snittkursen för de redan
emitterade aktierna också inkluderas i beräkningen. Michael Derk, tidigare
delägare av Hägglundsfastigheterna AB, kommer efter emissionen av aktierna
bli Bolagets näst största ägare, sett till andel av kapitalet, med 1 500 000
B-aktier och 45 000 PREF1-aktier.

”Vi är väldigt nöjda över förvärvet som är av så väsentlig art att Real
Holdings resultat- och balansräkning samt våra nyckeltal i vissa avseenden
mer än fördubblas. I och med förvärvet börjar vi närma oss den kritiska volym
som krävs för att leverera avkastning åt våra aktieägare. Förvärvet är det
första i vår fortsatta resa mot vårt mål att uppnå en fastighetsportfölj om
2-3 miljarder inom 2 år. Detta förvärv kompletterar förvärvet av
Sydfastgruppen väldigt väl eftersom befintlig personal även kommer att
förvalta Örnsköldsvik och då vi ser potentiella förädlingsmöjligheter med
nyförvärvet. Jag vill också lyfta fram att vi samtidigt förvärvar mycket god
kompetens och bra nätverk genom att två av de tidigare delägarna, Michael
Derk och Fredrik Högbom, nu blir delägare i Real Holding samt kommer vara
verksamma i och vara med att driva Bolaget framåt”
säger Real Holdings VD, Daniel Andersson.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 14.00 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD

Telefon: +46 76 001 44 50

E-post:da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44

E-post:bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.

1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i

2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen

3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som
skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.

Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget
är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB och Bengt Linden.
Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier
handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och
preferensaktien PREF1 handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.