Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-02

Realtid Media: Kommuniké från årsstämma 2016

Vid årsstämman i Realtid Media AB den 2 juni 2016 fattades bland annat
följande beslut:

· Resultat- och balansräkning för bolaget samt föreslagen
resultatdisposition för 2015 fastställdes av årsstämman.

· Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören
ansvarsfrihet.

· Årsstämman beslöt att ett arvode på två (2) prisbasbelopp ska utgå
till styrelsens ordförande Thomas Vinell och ett och ett halvt (1,5)
prisbasbelopp till Anders Palmgren och (0,75) prisbasbelopp till
Anders Ekborg. Styrelsearvodet betalas årsvis i efterskott.
Revisionsarvode ska utgå på löpande räkning.

· Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders
Palmgren, Thomas Vinell och Jonas Wiwen-Nilsson samt nyval av Anders
Ekborg. Till styrelsen ordförande omvaldes Thomas Vinell och Ulf
Strauss, EY, valdes till revisor.

· Årsstämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av högst 4 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

För mer information kontakta:
Jonas Wiwen-Nilsson,
verkställande direktör Realtid Media
08 420 030 65

Realtid Media är Sveriges ledande mediebolag för finansbranschen.
Genom vår integrerade modell erbjuder vi produkter riktade mot i
första hand yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i
Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för
strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/realtid-media/r/kommunike-fran-arsstamma-2016,...
http://mb.cision.com/Main/12518/2022343/524256.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.