Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-17

RealXState: Bokslutskommuniké skjuts upp på grund av osäkerhet kring bolagets fordran om 10 MSEK på Mindhouse

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SKJUTS UPP PÅ GRUND AV OSÄKERHET KRING BOLAGETS FORDRAN
OM 10 MSEK PÅ MINDHOUSE

Styrelsen för RealXState AB meddelar härmed att bokslutskommunikén för
räkenskapsåret 2015-01- 01 - 2015-06-30 liksom besked kring försenad
utdelning skjuts fram och kommer att offentliggöras den 30 september 2015
och inte, såsom tidigare kommunicerats, den 21 september 2015.

Anledningen härtill är att moderbolaget Mindhouse AB inte förmått att
kontant verkställa det aktieägartillskott om tio miljoner kronor som
lämnades till bolaget i början av sommaren. Bolaget har därmed en fordran
på Mindhouse om tio miljoner kronor. I samband med bokslutsarbetet har
osäkerhet uppkommit kring värderingen av denna fordran. Utfallet av
värderingen, liksom förmågan hos Mindhouse AB till kontant betalning, kan i
sin tur komma att påverka möjligheten för RealXState AB att verkställa
utdelning till preferensaktieägarna. Dessa frågor är under utredning inom
ramen för det pågående bokslutsarbetet och besked rörande möjligheten att
verkställa utdelning kommer som ovan nämnts att ges i samband med
offentliggörande av bokslutskommunikén den 30 september 2015.

17 september 2015

RealXState AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lidén, VD, 070-237 03 10, anders@mindhouse.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RealXState Pressrelease 2015-09-17.pdf

Om RealXState
RealXState är en koncern med samlad kunskap från både bygg- och
fastighetsutvecklingsbranschen. Koncernens affärsmodell är att dels köpa
och förädla kommersiella fastigheter i Stockholm och Mellansverige och dels
utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsområdet för att sälja dessa
inom 3 år efterfärdigställandet. Koncernens verksamhet består av
fastighetsförädling, fastighetsförvaltning och byggverksamhet. Genom att
kombinera byggverksamhet med fastighetsutveckling skapas en grund för att
framgångsrikt driva framtida utvecklingsprojekt inom Storstockholmsområdet
och Mellansverige med goda möjligheter till expansion finansierad med eget
kapital från verksamheten samt med projektfinansiering.

Bolagets Certified Adviser är Nordfirst Corporate Finance.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.