Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

Recipharm AB: Consort Medical blir en del av Recipharm-koncernen

Recipharm meddelade den 4 februari 2020 att erbjudandet att förvärva
Consort Medical plc ("Consort") ("Erbjudandet") var ovillkorat i alla
avseenden samt att acceptansperioden pågår ytterligare 14 dagar, till
och med den 18 februari 2020. För mer information om Erbjudandet
hänvisar Recipharm till pressmeddelandet publicerat den 4 februari
2020.

Till följd av att Erbjudandet förklarats helt ovillkorat blir Consorts
2 000 medarbetare och tio anläggningar i Storbritannien, Italien och
Tyskland nu en del i Recipharm-koncernen.

Recipharms VD och koncernchef Thomas Eldered säger i en kommentar: "Vi
är mycket glada att kunna bekräfta förvärvet av Consort. Våra
verksamheter kompletterar varandra väl och vi går en spännande
framtid till mötes när vi arbetar tillsammans för att skapa ett bolag
som erbjuder avancerade läkemedelsadministrationssystem och ett av de
fem största CDMO-bolagen i världen."

Consort tillverkar både läkemedel och inhalatorer och erbjuder
avancerad teknologi inom inhalation, formulering och tillverkning.

Recipharm planerar att behålla Consorts affärsområde Bespak som ett
eget varumärke som även i fortsättningen kommer att leverera
förstklassiga och innovativa inhalatorer och andra devices.
Affärsområdet Aesica integreras med Recipharms befintliga
CDMO-verksamhet och bidrar med ytterligare kapacitet och möjligheter
inom läkemedelsutveckling och tillverkning, både när det gäller
läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter. Recipharm kommer också
att sträva efter att kombinera sin expertis inom läkemedelsutveckling
och tillverkning med Consorts innovativa erbjudande inom devices för
att erbjuda en helhetslösning för inhalationsprodukter.

Thomas Eldered kommenterar vidare: "Affären förstärker vår
konkurrenskraft eftersom den ger vårt kunderbjudande en större skala
och ytterligare bredd. Förvärvet stärker särskilt vårt erbjudande
inom inhalationsläkemedel, ett nyckelområde för vår tillväxt efter
lanseringen av Recipharm Inhalation Solutions? 2019."

Under gårdagen utsågs en ny styrelse för Consort med Thomas Eldered
som styrelseordförande. Idag meddelas att Recipharms EVP Corporate
Development, Mark Quick, i tillägg till sin nuvarande roll utses till
ny VD för Consort och kommer att leda Consort genom
integreringsprocessen. Mark Quick säger: "Jag är stolt över att få ta
på mig rollen som VD efter att i många år varit en del av Recipharms
koncernledning. På Recipharms vägnar vill jag välkomna alla nya
medarbetare till vårt team och jag ser fram emot en ljus framtid när
vi nu ska arbeta tillsammans med att sammanfläta våra verksamheter
och leverera värde till våra kunder."

Consorts resultat kommer att konsolideras med Recipharm från och med
februari 2020 och därmed inkluderas i Recipharms delårsrapport för Q1
2020.

Transaktionen finansieras helt av banklån inklusive ett brygglån på 2
miljarder kronor. För att återbetala brygglånet och minska
nettoskulden avser Recipharm att genomföra en eller flera emissioner
om totalt minst 2,5 miljarder kronor, varav minst 2 miljarder kronor
genom en nyemission med företrädesrätt för Recipharms aktieägare,
efter godkännande vid en stämma. Emissionerna förväntas genomföras
under första halvan av 2020. Ytterligare information om emissionerna
kommer att ges i behörig ordning.

Kontaktinformation:
Thomas Eldered, CEO, telephone: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, telephone: 08 602 45 00

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära
7,000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av
läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska
prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm
tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora
läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Recipharm omsatte
cirka 7,2 miljarder kronor. Bolaget har utvecklings- och
tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien,
Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är
noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/consort-medical-blir-en-del-av...
https://mb.cision.com/Main/9273/3027443/1188052.pdf

Författare Cision News