Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Recipharm AB: Delårsrapport januari-juni 2016

Januari - Juni 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 2 208 Mkr (1 742), vilket gav en
ökning med 27 %

· EBITDA ökade med 20 % och uppgick till 376 Mkr (314) motsvarande
en rörelsemarginal på 17,0 % (18,0)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 218 Mkr (198)
· Resultat efter skatt uppgick till 108 Mkr (189), vilket ger en
resultatmarginal på 4,9 % (10,9) (Förra året innefattar finansiell
reavinst på 46,6 Mkr)

· Resultat per aktie uppgick till 2,14 (4,22), efter utspädning 2,13
(4,22)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 78,6 Mkr (201)
· Nettoskuld dividerat med EBITDA var 0,4 (0,4)
Nyckeltal

Apr ändring ändring
- Jun Jan - Jul
Jun 15
Mkr 2016 2015 i % 2016 2015 i % - Jun 2015
16
Nettoomsättning 1 235 868 42,2 2 208 1 742 26,8 3 856 3 389
Nettoomsättning 1 239 856 42,6 2 216 1 709 27,3 3 344
(fasta kurser)
1)
EBITDA 1) 240 156 54,0 376 314 19,9 572 510
Rörelseresultat 150 98 61,3 218 198 14,4 303 274
(EBIT) 1)
EBITDA-marginal, 19,4 17,9 17,0 18,0 14.8 15,0
% 1)
Resultat per 1,67 1,50 23,3 2,14 4,22 -45,2 5,94 4,72
aktie, kr 1)
Avkastning på 3,5 11,4 8,8
eget kapital, %
1)
Eget kapital per 91,9 59,3 59,2
aktie 1)
Soliditet, % 1) 51,1 49,7 48,1
Nettoskuld 1) 1 807 1 001 1 183
Nettoskuld/Eget 0,4 0,4 0,4
Kapital 1)
Nettoskuld/EBITDA 3,2 2,0 2,3
1)

1) APM: Alternativa prestationsmått (Alternative Performance
Measures), se finansiella definitioner efter not 5.

Thomas Eldered, VD:
"Med en försäljningsökning på 42 procent nådde vi den högsta
kvartalsförsäljningen någonsin. För första gången översteg
försäljningen 1 miljard kr, även utan tillskottet på 231 Mkr från de
senaste förvärven. Försäljningsökningen exklusive förvärv under
kvartalet var 16 procent i fasta valutor. Försäljningen av den
volatila tenderprodukten Thyrosafe och från det nya kontraktet i
Kaysersberg, Frankrike tillsammans med periodisering av intäkter från
det första kvartalet bidrog främst till försäljningsökningen. Ett
från kvartal 3 2015 avslutat förpackningsuppdrag, lägre
referenspriser i Portugal och lägre försäljning i Storbritannien av
vissa högmarginalprodukter påverkade försäljningen negativt.

EBITDA för kvartalet ökade med 54 procent till 240 Mkr och
EBITDA-marginalen ökade sekventiellt till 19,4 procent, den högsta
marginalen någonsin för Recipharm ett kvartal. EBITDA nådde den
högsta nivån någonsin ett kvartal, även utan de förvärv som gjorts
under de senaste tolv månaderna. Utöver den ökade försäljningen hade
en prisjustering tillhörande det första kvartalet en positiv effekt
på EBITDA. Det implementerade kostnads- och
effektiviseringsprogrammet i den svenska verksamheten har påverkat
EBITDA positivt något tidigare än plan.

Vi fortsatte att ta viktiga steg för att stärka Recipharm och för att
nå våra långsiktiga mål. Genomförda förvärv under kvartalet av Nitin
Lifesciences Ltd, svenska Kemwell AB och USA-baserade Cirrus
Pharmaceuticals Inc tillsammans med italienska Mitim Srl, som
förvärvades i Februari, presterade i enlighet med våra förväntningar
och integrationsaktiviteter fortskred enligt plan. Tillsammans med
förvärvet av Kemwells farmaceutiska verksamhet i Indien, med
förväntat myndighetsgodkännande i kvartal 4 i år, har vi nu stärkt
vår synergistiska affärsmodell och kommer att integrera våra
utvecklings- och tillverkningstjänster globalt. Vår högpresterande
europeiska verksamhet, högeffektiva indiska kapacitet och etablering
i USA, som ger små och medelstora USA-baserade kunder tillgång till
vårt nätverk, skapar ett globalt ramverk som tillhandahåller
värdefulla lösningar till våra kunder. Vi fortsätter att göra
kapacitetsinvesteringar i Sterile Liquids-segmentet, speciellt för
att möta den starka efterfrågan vi ser för våra frystorkningstjänster
och Blow-Fill-Seal teknologi.

Vi når som förväntat våra mål för EBITDA-marginal och Nettoskuld i
relation till Eget kapital. Jag förväntar mig att våra
tillväxtdrivande strategier, inklusive utnyttjandet av ytterligare
förvärvsmöjligheter, fortsätter att leverera. De marknader vi verkar
inom är fortsatt konkurrensutsatta men genererar samtidigt både
tillväxt och många möjligheter. Med vår globala räckvidd och
attraktiva värdeerbjudande till våra kunder så är jag förvissad om
att vi når vårt långsiktiga mål till 2020. Vi är uppmuntrade av det
stöd och intresse som våra aktieägare visade i den nyligen genomförda
företrädesemissionen och vi är väl positionerade för att ta tillvara
de möjligheter vi ser i marknaden."

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av delårsrapportens offentliggörande bjuder företaget in
till en webbkonferens med presentation (på engelska) för investerare,
analytiker och media den 22 juli klockan 10:00 där VD Thomas Eldered
och CFO Björn Westberg presenterar och kommenterar delårsrapporten
samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:
http://edge.media-server.com/m/p/ufdsgyft
Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att
skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar
man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via
länken ovan.

Från Sverige: + 46 8 505 963 06
Från Danmark: + 45 354 45597
Från Finland: + 358 9 8171 0317
Från Frankrike: + 33 29092 0977
Från Indien: + 91 226187 51 03
Från Italien: + 39 2 3604 67 98
Från Norge: + 47 235 00 559
Från Portugal: + 35 210 609104
Från Schweiz: + 41 44 5800083
Från Spanien: + 34 911 143 608
Från Tyskland: + 49 30 211 510 067
Från UK: + 44 203 139 48 30
Från USA: + 1 718 873 90 77
Pinkod för deltagare:
44823539#

För mer information besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, +46 8 602 52 10
Björn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
april 2016 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3
200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 4,6 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige
och Tyskland med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie
(RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00,
Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/delarsrapport-januari-juni-2016...
http://mb.cision.com/Main/9273/2049591/542680.pdf
http://mb.cision.com/Public/9273/2049591/9167102a742ba03e.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.