Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Recipharm AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ) den 10 maj 2016 fattades
i huvudsak följande beslut:

· Recipharm har den 18 april 2016 offentliggjort att bolaget ingått
två separata avtal om att förvärva farmaceutiska contract development
and manufacturing (CDMO)-verksamheter från Kemwell. Bolagsstämman
beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission
av aktier av serie B mot vederlag i form av samtliga aktier i Kemwell
AB.

· Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionslikviden ska därvid
uppgå till cirka 850 miljoner kronor före emissionskostnader. Om
apportemissionen till säljarna av Kemwell AB inte hinner registreras
före avstämnings-dagen för företrädesemissionen, kommer styrelsen att
minska antalet aktier och därmed emissionslikviden i
företrädesemissionen motsvarande säljarnas tänkta andel av
emissionen. Bolagsstämman beslutade, för det fall denna situation
uppkommer, att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad
kontantemission till säljarna av Kemwell AB, varvid teckningskursen
ska vara densamma som i företrädesemissionen och antalet emitterade
aktier motsvara det antal aktier som säljarna skulle ha tecknat i
företrädes-emissionen om de hade erhållit aktierna i apportemissionen
före avstämningsdagen för företrädesemissionen.

· Slutligen beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens
förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering
till högst det antal aktier av serie B som sammanlagt motsvarar tio
procent av det totala antalet aktier i Recipharm med beaktande av
tillkommande aktier i samband med både apportemissionen och
företrädesemission med stöd av ovanstående bemyndiganden.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller
kontakta:

Thomas Eldered, VD, telefon: +46 8 602 52 10
Björn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, telefon: +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 11
maj 2016 kl. 08:30 CET.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00,
Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/9273/2006487/513973.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.