Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Recipharm AB: Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020

· Consort Medical Plc konsolideras från februari
· Fortsatt god organisk försäljningsökning
· Nettoomsättningen uppgick till SEK 2 593 miljoner (1 812), en
ökning med 43%

· EBITDA ökade med 48% och uppgick till SEK 431 miljoner (291)
motsvarande en EBITDA-marginal på 16,6% (16,1)

· EBITA ökade med 56% och uppgick till SEK 267 miljoner (171)
motsvarande en EBITA-marginal på 10,3% (9,4)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK -29 miljoner (111),
justerat rörelseresultat uppgick till SEK 164 miljoner (111)

· Resultat efter skatt uppgick till SEK -230 miljoner (79)
motsvarande en resultatmarginal på -8,9% (4,4)

· Engångsposter har belastat rörelseresultatet med SEK -194 miljoner
(0) och resultat efter skatt med SEK -211 miljoner (0)

· Resultat per aktie uppgick till -3,40 kr (1,17) före utspädning
och -3,40 kr (1,17) efter utspädning

· Försäljning och resultat påverkat av COVID-19 situationen
· Styrelsen drar tillbaka föreslagen utdelning
Thomas Eldered, VD:

Stadig prestation under omständigheter utan motstycke
"Vi fortsätter göra goda framsteg mot de långsiktiga strategiska mål
som har drivit Recipharm till en topp 5 global CDMO. Med hjälp av vår
starka operativa och finansiella grund samt vår omfattande expertis
kunde vi leverera organisk tillväxt på 4 procent i försäljning samt
inte mindre än 21 procent i EBITA, höja marginalen, driva våra
integrationsaktiviteter efter förvärvet av Consort Medical och
anpassa vår verksamhet för att möta den dynamiska situationen som
COVID-19 presenterar.

En betydande händelse för Recipharm var slutförandet av förvärvet av
Consort Medical. Jag och mitt team har besökt anläggningarna, träffat
teamen, tagit oss tid att förstå verksamheten och kommunicerat med
kunder. Jag är imponerad av det jag sett - ett engagerat team som är
stolta över tidigare prestationer men som också se fram emot att bli
del av en större, växande och mer internationell koncern. Våra
huvudmål för integrationen på kort sikt har varit att säkerställa
kontinuitet i verksamheten, definiera verksamhetsmodellen samt
fastställa en tydlig och körbar färdplan för att leverera kostnads-
och intäktssynergier. Detta är nu på god väg. Naturligtvis blev
gradvis under kvartalet mitt fokus mer centrerat kring den
eskalerande COVID-19 situationen.

Vi arbetar hårt för att se till att våra medarbetare förblir skyddade
och stöttade. Vi har investerat i och tillhandahållit de resurser som
våra anställda behöver för att anpassa arbetssätt och metoder, men
oundvikligen fick vi störningar i vår verksamhet till följd av lokala
restriktioner. Våra operativa team gjorde ett mycket bra jobb för
att säkerställa att vi kunde fortsätta leverera och serva våra kunder
utan större problem under hela kvartalet. Kundernas efterfrågan var i
stort opåverkad. Med det sagt så noterade vi en skarp nedgång i
efterfrågan på korta utvecklingstjänster, främst på grund av att
kunder står inför problem kopplade till kliniska prövningar.

Med tanke på de exceptionella omständigheterna är jag mycket glad över
att kunna rapportera en fortsatt organisk tillväxt där vi rapporterar
vår högsta försäljning någonsin för ett första kvartal, även utan
förvärvet av Consort. Vart och ett av de fyra nya
rapporteringssegmenten stod inför höga jämförelsetal motsvarande
period föregående år men alla segment utom ett noterade organisk
tillväxt. Av alla geografiska områden vi verkar i, är jag särskilt
nöjd med den organiska tillväxten i Italien och Indien där
förhållandena har varit ännu mer utmanande än på andra håll.

I denna utmanande miljö har vi snabbt kunnat identifiera och genomföra
olika initiativ för att minska kostnadsökningar, förseningar i
materialtillförsel, transportstörningar och hög personalfrånvaro. Vi
fortsätter att utvärdera driftsförhållandena och kommer inte att
tveka att vidta ytterligare åtgärder om så behövs. Vi vidtog
kraftfulla åtgärder för att skydda vår leveransförmåga i denna tid av
operativ osäkerhet, vi ökade våra lagernivåer och därmed ökade vårt
rörelsekapital, men totalt minskade det som andel av försäljningen.
Underhållsinvesteringar förblev stabilt kring 3 procent av
försäljningen. Till följd av dessa åtgärder, och adderingen av
Consort, minskade kassaflödet måttligt.

I samband med förvärvet av Consort tog Recipharm upp en förvärvskredit
samt refinansierade befintliga lån vilket som planerat påverkat
skuldsättningsgraden. Därutöver har COVID-19 tillfälligt påverkat den
ytterligare. Efter de tidigare aviserade nyemissionerna på totalt
cirka SEK 2,5 miljarder kommer skuldsättningsgraden åter att hamna på
en godtagbar nivå för att sedan succesivt på medellång sikt komma
till en normal nivå för vår bransch. Vi har respekt för skuldsättning
och kommer att behålla flexibilitet för att sträva mot våra mål och
utnyttja de värdeskapande möjligheter som kombinationen med Consort
medför.

Sammanfattningsvis presterar vår underliggande verksamhet som planerat
eller bättre, men på kort till medellång sikt står vi, liksom de
flesta i industrin i stort, inför en betydande osäkerhet och jag kan
inte utesluta ytterligare påverkan på vår försäljning och vinst. Med
detta sagt är våra långsiktiga utsikter oförändrade. Efterfrågan är
stabil eller till och med ökande och vi har noterat att
driftsförhållandena stabiliseras jämfört med mars/april. Jag är
övertygad om att vårt fina team kommer kunna fortsätta att möta de
utmaningar som COVID-19 kan medföra. Vårt starka rykte för
kundnöjdhet, även under dessa svåra tider, kommer att ge erkännande
och ytterligare fördelar när vi nyttjar vår topp fem-position i den
globala CDMO-branschen."

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media den 7 maj kl. 10:00
där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

Klicka på denna länk
(https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=772933DD-BA1D-4D47-BAE...)
för att delta i webbkonferensen.

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva
webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker
det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare:
75547366#

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 7,5 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-ab-publicerar-delars...
https://mb.cision.com/Main/9273/3105814/1243286.pdf
https://mb.cision.com/Public/9273/3105814/98043e1e2e263c44.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.