Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Recipharm AB: Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - september 2019

Juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 797 miljoner (1 421), en
ökning med 26%

· EBITDA ökade med 87% och uppgick till SEK 282 miljoner (151)
motsvarande en EBITDA-marginal på 15,7% (10,6)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 95 miljoner (25)
· Resultat efter skatt uppgick till SEK 81 miljoner (-9) motsvarande
en resultatmarginal på 4,5 % (-0,6)

· Resultat per aktie uppgick till SEK 1,19 (-0,13) före utspädning
och SEK 1,19 (-0,13) efter utspädning

Januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till SEK 5 476 miljoner (4 635), en
ökning med 18%

· EBITDA ökade med 31% och uppgick till SEK 927 miljoner (708)
motsvarande en EBITDA-marginal på 16,9% (15,3)

· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 377 miljoner (407)
· Resultat efter skatt uppgick till SEK 253 miljoner (201)
motsvarande en resultatmarginal på 4,6% (4,3)

· Resultat per aktie uppgick till SEK 3,74 (3,07) före utspädning
och SEK 3,74 (3,07) efter utspädning

· Föregående års EBIT och resultat efter skatt påverkades SEK 97
miljoner positivt av försäljning av Thyrosafe, motsvarande en
påverkan på resultat per aktie med SEK 1,50

· Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,6)
Thomas Eldered, VD:
Accelererar mot våra mål

" Den goda utvecklingen under andra kvartalet har fortsatt och
ytterligare förbättrats. Det är därmed ett nöje att få rapportera
vårt starkaste tredje kvartal någonsin. Nettoomsättningen ökade med
26 procent jämfört med föregående år, med bra bidrag från den nyligen
förvärvade inhalationsverksamheten. Organisk tillväxt var 11 procent
med tillväxt i samtliga tre affärssegment och i alla länder där vi
driver verksamhet.

EBITDA ökade med 87 procent och utöver förvärv rapporterar vi bra
bidrag från serialisering, nyligen genomförda kapacitetsökningar och
vår nya globala organisation för utvecklingstjänster. Jag är
fortfarande inte nöjd med resultatet för icke-frystorkade
injektionslösningar, men vi gör framsteg i enlighet med vår
förbättringsplan. Lageruppbyggnad som förberedelse för Brexit i vår
brittiska inhalationsverksamhet resulterade i en EBITDA-ökning på
cirka 10 procent.

EBITDA-marginalen i det normalt sett svaga tredje kvartalet ökade
väsentligt till mycket tillfredsställande 15,7 procent, av vilket 1,3
procentenheter var hänförligt till ny redovisningsstandard.

I likhet med tidigare under året rapporterar vi starkt kassaflöde och
bra cash conversion. Trots hög försäljningstillväxt fortsätter
rörelsekapitalet vara nästan oförändrat. Med begränsade investeringar
ger detta en fortsatt minskad skuldsättningsgrad, där vi nu är på en
nivå som framåt möjliggör förvärv.

Vi drar tydlig nytta av vår globala räckvidd och vårt
konkurrenskraftiga värdeerbjudande till kunder när vi etablerar
ledarskap på utvalda marknader. Våra mål och strategier är
oförändrade. Vi fortsätter att bygga starka, långsiktiga partnerskap
med strategiskt viktiga kunder, utöver att addera ytterligare
teknologier och differentiera verksamheter, utifrån kundernas behov."

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av
pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media den 7 november kl.
10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och
kommenterar rapporten samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ3_2019

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva
webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker
det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22
Pinkod för deltagare:
64885800#

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6
000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar
flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor
och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms
B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/recipharm-ab-publicerar-delars...
https://mb.cision.com/Main/9273/2955739/1137059.pdf
https://mb.cision.com/Public/9273/2955739/acf5857c935ecea8.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.