Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-18

Recipharm AB: Recipharm förvärvar Corvette Pharmaceutical Services Group för 1,1 Mrd SEK

CDMO-företaget Recipharm AB har slutit ett avtal om att förvärva
Milano-baserade Corvette Pharmaceutical Services Group (Corvette) av
den italienska riskkapitalkoncernen LBO Italia Investimenti Srl.

Förvärvet i sammandrag

· Corvette hade 2013 en omsättning och ett rörelseresultat (EBITDA)
på 57,7 MEUR (499 MSEK) respektive 15 MEUR (130 MSEK).

· Genom förvärvet förstärker Recipharm såväl omsättning som
lönsamhet. Baserat på räkenskaper för 2013 skulle den sammanslagna
enhetens omsättning och rörelseresultat (EBITDA) proforma ha varit
2,6 miljarder SEK respektive 408 MSEK.

· Transaktionen värderar Corvette till ett enterprise value om 120
MEUR (1,1 miljard SEK) med en beräknad nettoskuld på 20 MEUR (183
MSEK).

· Köpeskillingen på cirka 100 MEUR kommer att erläggas till hälften
kontant och till hälften genom en konvertibel. Ingen ytterligare
finansiering krävs.

· Affären ger tillgång till högintressanta geografiska marknader som
Italien och flera tillväxtmarknader, som alla är nya för Recipharm.

· Recipharm får produktionsanläggningar på de fem största
läkemedelsmarknaderna i Europa.

· Corvette har stabila och välrenommerade kunder som huvudsakligen
är nya för Recipharm, vilket skapar betydande möjligheter till
korsförsäljning.

· Utökad produktionskapacitet och stärkt kompetens inom den starkt
efterfrågade frystorkningstekniken (lyophilisation).

· Tillför Recipharm värdefulla immateriella rättigheter, cirka 40%
av Corvettes omsättning baseras på företagets IP.

· Ökad lönsamhet och vinst per aktie redan under 2014.

· Tillträde beräknas ske omkring den 1 oktober 2014 efter att
emissionen av konvertibeln behandlats vid en extra bolagsstämma i
Recipharm.

Thomas Eldered, VD Recipharm:
"Förvärvet av Corvette ligger helt i linje med vår strategiska plan
och vi är mycket glada över att ha lyckats knyta detta
kvalitetsföretag till oss. Vi kommer att få tillgång till en
välrenommerad och till stora delar ny kundbas, men också nya resurser
och kompetenser som kommer att bredda vår teknologibas. Italien är en
i högsta grad intressant marknad bestående av många små och
medelstora företag, där Recipharm i nuläget inte har någon större
försäljning. I kombination med en betydande försäljning på
tillväxtmarknader utgör detta en fantastisk möjlighet. Vi ser därför
fram emot att få slå ihop verksamheterna i de båda företagen, och att
i samarbete med Corvettes ledning skapa fördelar för alla våra
intressenter."

Om Corvette Pharmaceutical Services Group
Corvette Pharmaceutical Services Group (bestående av Corvette Group
SpA och LIO Immobiliare srl) har tre produktionsanläggningar i
Milano-trakten i Norditalien. Anläggningarna har specialiserat sig på
olika teknik- och affärsområden.

· Masate - produktionsanläggning för sterila injicerbara vätskor med
kapacitet för både frystorkning och fyllning av vätska i vialer och
ampuller, inklusive hormoner, som levereras till flera länder,
däribland Japan.

· Paderno Dugnano - anläggning för utveckling och tillverkning av
aktiva läkemedelsingredienser (API) och färdiga doseringar med ett
antal egna produkträttigheter, bland annat Erdosteine som är en
viktig mukolytikaprodukt. Anläggningen levererar till den globala
marknaden inklusive USA och Japan.

· Lainate - Frystorkning av större volymer steril
beta-laktamantibiotika som levereras till ett stort antal marknader
inklusive Japan.

Företaget har cirka 265 anställda på de tre anläggningarna och över
100 kunder, däribland stora läkemedelsföretag, medelstora
specialläkemedelsföretag samt internationella generikaföretag.

Den redovisade nettoomsättningen 2013 uppgick till 57,7 MEUR och
rörelseresultatet (EBITDA) var 15 MEUR, med en rörelsemarginal
(EBITDA) på 26 procent och ett rörelseresultat (EBIT) på 11,4 MEUR.
Nettotillgångarna uppgick den 31 december 2013 till 25,2 MEUR.
Utvecklingen under första halvåret 2014 har varit god, med en ökning
av både nettoomsättningen och rörelseresultatet (EBITDA) jämfört med
samma period föregående år. Samtliga siffror redovisade enligt
italienska redovisningsprinciper (GAAP).

Bakgrund till transaktionen
Ökad räckvidd, storlek och lönsamhet

Tillgång till nya och högintressanta geografiska marknader, bland
andra Italien och tillväxtmarknader.

· 45 procent av Corvettes försäljning sker i Italien.
· 20 procent av försäljningen går till tillväxtmarknader.
· Recipharm täcker genom förvärvet Europas fem största
läkemedelsmarknader.

Tillgång till en ny kundbas med stora möjligheter till
korsförsäljning.

· Cirka 80 procent av Corvettes försäljning går till kunder som är
nya för Recipharm.

Utökad kapacitet och kompetens inom frystorkning.

· Stärker Recipharms ledande ställning inom frystorkning.
· Löser aktuell och tillfällig kapacitetsbrist under tiden som
kapaciteten byggs ut i Recipharms befintliga produktionsanläggning i
Wasserburg.

· Kapacitet att hantera hormoner i både vialer och ampuller.
Betydande immateriella rättigheter (IP).

· Cirka 40 procent av Corvettes försäljning baseras på egna
immateriella rättigheter (inklusive marknadstillstånd,
produkträttigheter och patent) med lovande nya produktkandidater.

· I linje med Recipharms ambition att utöka sitt utbud av
IP-baserade produkter.

· Framtida potentiella royaltyersättningar vid ett eventuellt
godkännande av Erdosteine som särläkemedel i USA för behandling av
bronkokiektasier.

Vertikalt integrerad utveckling.

· Utveckling och småskalig tillverkning av aktiva
läkemedelsingredienser för nischområden integrerad med utveckling av
färdiga doseringar.

· Ger tillgång till nya tillverkningskontrakt från
utvecklingsportföljen.

Ekonomiska fördelar.

· Corvettes lönsamma verksamhet, med en rörelsemarginal (EBITDA) på
26 procent, kommer att öka den genomsnittliga marginalen för den
sammanslagna enheten.

· Corvette har under många år haft en stark omsättnings- och
EBITDA-utveckling, och kommer att bidra till organisk tillväxt för
den sammanslagna koncernen.

· Förvärvet förväntas leda till ökad vinst per aktie.
· Flera, icke-kvantifierade, fördelar från kommersiella
synergieffekter, korsförsäljning till kunder och operativ optimering.

Transaktionsvillkor
Köpeskilling och finansiering

· Köpeskillingen, cirka 100 MEUR, betalas till hälften kontant och
till hälften i form av en icke säkerställd konvertibel emitterad till
säljarna.

· Corvette kommer att ha en räntebärande skuld på 21 MEUR som kommer
att återbetalas efter slutförandet.

· Den kontanta köpeskillingen för transaktionen finns redan
tillgänglig och ytterligare extern finansiering är inte nödvändig.

· Säljarna kommer att ha rätt till 15 procent av eventuell
nettoroyalty från försäljningen av Erdosteine, förutsatt att detta
läkemedel får särläkemedelsstatus i USA, under en tioårsperiod från
tillträdet.

Villkor för den icke säkerställda konvertibeln

· Emitterat till säljaren, LBO Italia Investimenti Srl.
· Emissionens storlek: Preliminärt 50 MEUR.
· Emissionskurs: 100 procent av nominellt belopp
· Kupong: Ingen
· Förfallodatum: 30 september 2015.
· Inlåsningsperiod för aktier: Till och med 31 mars 2015.
· Konverteringsperiod: Från tillträdet till och med 9 september
2015.

· Konverteringsrätt: Konvertering vid ett eller flera tillfällentill
nyemitterade B-aktier i Recipharm.

· Konverteringskursen är 91,10 Kr, beräknad baserat på ett volymvägt
genomsnitt av de tio handelsdagarna innan 19 augusti. Vid full
konvertering, med en fast växelkurs på 9,168 SEK/EUR, representerar
detta ca 5 miljoner nya aktier och motsvarar knappt 12 procent av
aktiekapitalet och 3,2 procent av antalet röster.

· Inlösenpris: 90 procent av nominellt belopp, motsvarande 45 MEUR.
· Notering: Nej
· Övriga sedvanliga villkor för konvertibler.
· Värdena är preliminära och fastställs slutgiltigt vid tillträdet.
Proforma räkenskaper i sammandrag

[image]

Tidplan
Transaktionen är planerad att slutföras den 1 oktober 2014. Det finns
inga väsentliga villkor förknippade med slutförandet.

För att erhålla bemyndigande för att emittera konvertibeln kommer
styrelsen i Recipharm att kalla till en extra bolagsstämma, planerad
till den 11 september 2014. B&E Participation AB, som ägs av Thomas
Eldered och Recipharms styrelseordförande Lars Backsell och som
kontrollerar 44,6 procent av Recipharms totala aktiekapital och 86,4
procent av rösterna, kommer att rösta för emissionen av konvertibeln.

Carnegie och SEB, joint lead managers vid Recipharms börsnotering,
har, för denna transaktion, gett Recipharm sin skriftliga tillåtelse
att göra ett undantag från inlåsningsperioden vid genomförandet av
nyemissionen. Inlåsningsperioden fastställdes i placeringsavtalet som
ingicks i samband med börsnoteringen. För tydlighets skull kommer den
överenskommelse om en inlåsningsperiod som B&E Participation AB åtog
sig i samband med börsnoteringen att fortsätta gälla.

Telefonkonferens med Q&A
En telefonkonferens med en webpresentation kommer att hållas idag kl
09:00.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:
Från Sverige, tfn: +46 8 506 443 86
Från Danmark, tfn: +45 32 71 42 62
Från Finland, tfn: +358 9 8171 0375
Från Norge, tfn: +47 21 06 61 13
Från UK, tfn: +44 20 7153 9154
Från Tyskland, tfn: +49 69 2017 44 210
Från Frankrike, tfn: +33 1 70 70 95 02
Från Spanien, tfn: +34 914 142 009
Från Schweiz, tfn: +41 44 580 65 22
Från USA, tfn:+1 877 423 0830
Från Italien, tfn: + +39 02 3600 6663

Pinkod för deltagare: 753445#

För att ta del av presentationen under konferensen, vänligen använd
följande länk

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=836309&s=1&k=FEB310FD0E2...

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller
kontakta:

Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602
52 00

Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602
46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 augusti 2014 kl 07:45 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i
Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av
material till kliniska prövningar och farma...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.