Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Recipharm AB: Utnyttjande av övertilldelningsoptionen avseende aktier av serie B i Recipharm

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, KANADA,
NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER USA.

Med hänvisning till pressmeddelandet från Recipharm AB (publ)
("Recipharm" eller "Bolaget") den 3 april 2014, meddelar Recipharm
idag att Carnegie Investment Bank AB (publ) och Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) har utnyttjat övertilldelningsoptionen till
fullo, avseende 2 517 884 befintliga aktier av serie B i Recipharm.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innehar
huvudaktieägarna Lars Backsell och Thomas Eldered[1]
(http://file:///C:/Users/nili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2...(SWE)%5b2%5d.docx#_ftn1)16
578 123 aktier[2]
(http://file:///C:/Users/nili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2...(SWE)%5b2%5d.docx#_ftn2)
i Recipharm, motsvarande cirka 45 procent av aktierna och cirka 86
procent av rösterna i Bolaget[3]
(http://file:///C:/Users/nili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2...(SWE)%5b2%5d.docx#_ftn3).

Bankerna har också meddelat Recipharm att stabiliseringsperioden
hänförlig till erbjudandet har avslutats idag samt att inga
stabiliseringsåtgärder har vidtagits inom ramen för erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller
kontakta:

Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, telefon: +46 8 602
52 10

Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602
46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den
11 april 2014 kl 07.30 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i
Sverige och har cirka 1 500 anställda.Recipharm erbjuder
tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av
material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling.
Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt
såväl stora läkemedelsföretag som mindre
utvecklingsbolag.Bolagetomsätter cirka 2,1 miljarder SEKoch har
utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i närheten av
Stockholm.

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen
besök www.recipharm.com.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitteras av Recipharm i någon jurisdiktion där ett
sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten "Prospektdirektivet") riktar sig detta meddelande
endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras
i enlighet med den vid var tid gällande United States SecuritiesAct
från 1933 ("SecuritiesAct"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering
i enlighet med SecuritiesAct. Det finns ingen avsikt att registrera
några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som överlåts i USA
kommer endast att överlåtas till kvalificerade institutionella köpare
(enligt definitionen i Rule 144A i SecuritiesAct) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat
material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är
endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av,
"kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i
U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som
har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii)
högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer").
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/nili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2...(SWE)%5b2%5d.docx#_ftnref1)
Via bolaget B&E Participation AB.

[2]
(http://file:///C:/Users/nili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2...(SWE)%5b2%5d.docx#_ftnref2)
Varav 3 892 407 aktier av serie B respektive 12 685 716 aktier av
serie A.

[3]
(http://file:///C:/Users/nili/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%2...(SWE)%5b2%5d.docx#_ftnref3)Beräkningen
inkluderar även 1 367 097 aktier av serie B som tillkommit genom
konvertering av Bolagets konvertibelprogram med sista dag för
konvertering den 5 april 2014.

Recipharm AB (publ) Org. nr 556498-4825
Besöksadress Lagervägen 7, Jordbro Telefon +46 8 602 52 00
Postadress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro Fax +46 8 81 87 03
www.recipharm.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recipharm-ab/r/utnyttjande-av-overtilldelnings...
http://mb.cision.com/Main/9273/9567741/232287.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.