Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

RECIPHARM: SVAGT 3 KV, SVÅRT NÅ MARGINALMÅL I ÅR

STOCKHOLM (Direkt) Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin,
redovisar ett resultat efter skatt på -54 miljoner kronor för det tredje
kvartalet 2017 (12). Resultatet per aktie uppgick till -0:89 kronor (0:14).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -17 miljoner (44) och nettoomsättningen
uppgick till 1.200 miljoner kronor (1.138).

"Vi fortsätter att genomföra våra fokuserade strategier för att nå våra
övergripande mål. Mycket återstår att göra men vi ser mycket uppmuntrande
affärshändelser och en god utveckling i den underliggande verksamheten",
kommenterar vd Thomas Eldered.

Resultatet för tredje kvartalet påverkades i vanlig ordning starkt av planerat
underhåll och driftuppehåll i Recipharms anläggningar.

"Till detta kommer effekten av de särskilda utmaningar vi aviserade i
föregående delårsrapport samt underpresterande enheter i Sverige. Detta möter
vi med kraftfulla åtgärder", säger vd:n.

Nettoomsättningen justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter minskade
med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år. I rapporten för det
andra kvartalet identifierade Recipharm faktorer, huvudsakligen förseningar,
med negativ inverkan på resultatet för resten av året.

"Detta fick till följd att vi bedömer att det blir utmanande att nå vårt
övergripande mål för EBITDA-marginalen för innevarande år", skriver vd.

Under kvartalet påverkades resultatet negativt fullt ut av dessa faktorer.
Därutöver hade den svaga utvecklingen inom Solids&Others samt periodisering
av order ytterligare negativ påverkan.

"På kort sikt ser vi därmed pressade marginaler och för kvartalet uppgick
EBITDA-marginalen till 8,6 procent", heter det.

Det operativa kassaflödet för perioden påverkades positivt av minskat
rörelsekapital och uppgick till 149 miljoner kronor. Investeringar i utökad
kapacitet och nya möjligheter utgjorde större delen av de totala
investeringarna för kvartalet på 153 miljoner kronor. Således finansierades
nära hela investeringsprogrammet internt med operativt kassaflöde.

För att förbättra lönsamheten ökar Recipharm fokus på synergier och på att
minska bolagets exponering mot produkter med låga marginaler. Den föreslagna
avvecklingen av tillverkningsanläggningarna i Stockholm och Höganäs och
överföring av produktion till övriga anläggningar inom koncernen är ett
viktigt steg i detta.

"Positiva effekter på EBITDA och EBITDA-marginal förväntas redan under 2018
och långsiktigt kommer vi att få en effektivare struktur samtidigt som vi
eliminerar negativ ebitda", heter det.

"Det långsiktiga tillverkningsavtal vi träffade under kvartalet med Roche
kommer att bidra till att vi når vårt övergripande försäljningsmål. Vår
bedömning är att leveranserna startas med full volym från och med nästa år.
Ambitionen är att gå vidare med liknande överenskommelser med andra kunder
och vi ser goda möjligheter till detta under den närmaste tiden", avslutar
vd.
---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.