Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Recyctec: Årsredovisning 2018 och revisorns anmärkning i revisionsberättelsen

Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget", avger här, av styrelsen antagen
årsredovisning för 2018 och informerar därutöver om revisorns
anmärkning i revisionsberättelsen.

Anmärkning i Revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen till den ordinarie Bolagsstämman i Recyctec
Holding AB lämnar revisorn en anmärkning om att det vid ett flertal
tillfällen under räkenskapsåret har förelegat brister i redovisningen
av, samt betalningen av mervärdesskatt, källskatt och
arbetsgivaruppgifter.

Bolagets kommentarer

Orsakerna till den då rådande bristande redovisningen och därmed
löpande rutiner, är i sin helhet korrigerade och åtgärdade i samband
med arbetet för att förbättra redovisnings och
ekonomistyrningsrutinerna för Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se E-post: ragnhild@altavida.no

Tel: +46 723 88 63 77 Tel: +47 926 060 75

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj
2019

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs,
dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller
annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala
målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och
15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och
förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via
samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är
produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/arsredovisning-2018-och-revisorns-...
https://mb.cision.com/Main/11649/2805789/1039097.pdf
https://mb.cision.com/Public/11649/2805789/83f6508024c3ab1c.pdf
https://mb.cision.com/Public/11649/2805789/8793986c51d8bbc5.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.