Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Recyctec: Delårsbokslut Januari - Mars 2019

Lägre intäkter beroende på låg tillgång på produktionsråvara under
huvuddelen av det första kvartalet vilket omöjligjort för bolaget att
möta marknadens totala efterfrågan under perioden. Inleveranser i
större omfattning startade under slutet av kvartal-1. Omfattande
förändringsarbete genomfört för bättre finansiell uppföljning och
styrning. Investeringsverksamheten och arbetet med produktions och
-process förbättringar fortlöper enligt plan. Refinansieringen av
verksamheten avslutad i sin helhet, likviditeten ytterligare stärkt.
Framledes, ett starkt fokus på att öka penetrationen inom befintliga
distributionskanaler och via nya geografiska marknader för bolagets
produkter.

Sammanfattning av delårsrapport - koncernen

Första kvartalet 2019-01-01 - 2019-03-31

· Nettoomsättningen uppgick till 1 180 830 (2 635 456) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick -4 392 111 (-2 259
061) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,06) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2019 till 46 (43) %.
Definitioner

· Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 53 406 667
utestående aktier (varav 294 000 aktier är A-aktier) per den 31 mars
2019.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med
organisationsnummer 556890-0111.

· Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
Avlämnande av delårsrapport Lund,
den 26 april, 2019
Recyctec Holding AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/delarsbokslut-januari---mars-2019,...
https://mb.cision.com/Main/11649/2798208/1033094.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.