Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Recyctec: Halvårsrapport 2018

Se halvårsrapporten i bifogad PDF-fil.

Sammanfattning av halvårsrapport - koncernen
Första halvåret 2018-01-01 - 2018-06-30 · Nettoomsättningen uppgick
till 5 799 210 (1 628 318) SEK. · Resultatet efter finansiella poster
uppgick till -4 612 089 (-9 794 288) SEK. · Resultatet per aktie
uppgick till -0,09 (-0,41) SEK. · Soliditeten uppgick per den 30 juni
2018 till 53 (67) %.

Andra kvartalet 2018-04-01 - 2018-06-30 · Nettoomsättningen uppgick
till 3 163 754 (528 673) SEK. · Resultatet efter finansiella poster
uppgick till -2 342 892 (-6 001 246) SEK. · Resultatet per aktie
uppgick till -0,04 (-0,25) SEK.

"Det första halvåret har bjudit på många spännande nyheter för
Recyctec. Jag vill börja med att hälsa Ragnhild Skjaevestad och
Andreas Cederborg, vilka valdes in på årsstämman, välkomna som nya
styrelseledamöter för Recyctec samt även tacka Sau Suen Tse för
dennes insats under tiden som styrelseordförande. Vidare vill jag
lyfta upp att vi under det andra kvartalet och det första halvåret
2018 försäljningsmässigt sett ett tydligt trendbrott. Vi har löpande
fått in nödvändiga volymer av använd glykol, vilket har möjliggjort
en ökad försäljning av renad glykol. Produktionstakten i fabriken har
legat på cirka 100 ton renad glykol i månaden. Under det andra
kvartalet 2018 genomförde vi en riktad nyemission och genom
emissionslikviden vi tillfördes förbereder vi nu en uppgradering av
fabriken för att kunna ta emot ytterligare använd glykol från ett
bredare spektra av kunder. Uppgraderingen är planlagd att
implementeras under det fjärde kvartalet i år. Jag tar härmed
tillfället i akt att kommentera några av kvartalets mest väsentliga
händelser och ge min syn på Recyctecs framtida verksamhetsutveckling.

Som ovan nämnt har vi under det första halvåret haft en
produktionstakt på cirka 100 ton renad glykol i månaden. Detta är
positivt och ska jämföras med vår produktionstakt för 12 månader
sedan om cirka 30-50 ton renad glykol i månaden. Den planerade
uppgraderingen av vår produktionsanläggning innebär även att vi
kommer eliminera en viktig flaskhals för att öka produktionen
ytterligare. Vid en god kvalitet på inkommande glykol bedömer vi att
produktionskapaciteten efter uppgradering kan ökas med upp till 80
procent. Produktionstakten är en förutsättning för att nå våra
finansiella mål och vi ser en fortsatt positiv trend för
försäljningen. Nettoomsättningen under det första halvåret 2018 är
256 procent högre än nettoomsättningen under motsvarande period
föregående år. Vi ser även ett ökat intresse från flygplatser för
hantering av deicing (avisning) med Recyctec som en potentiell
partner.

Försäljningsökningen under det första halvåret 2018 är ett tydligt
bevis på vår marknadspotential. Recyctec hade under perioden fram
till april 2018 lika stor nettoomsättning som under hela 2017. Jag är
därför övertygad om att Recyctec kommer att kunna nå lönsamhet. Vårt
helhetskoncept med effektiv insamling och en direkt distribution av
vår produkt EarthCare är väl positionerat och konkurrenskraftigt och
hela organisationen arbetar målinriktat för att nå detta mål.

Sedan jag tillträdde som VD för Recyctec har mycket hänt och
tillsammans med styrelsen och hela personalstyrkan har nu vägen
stakats fram mot lönsamhet. Recyctec är ett fantastiskt spännande
bolag med en stor potential. Jag imponeras dagligen av den kompetens
och det engagemang som finns i Bolaget. Under slutet av det andra
kvartalet 2018 fick jag dock ett erbjudande om att tillträda som VD
för en av Nordens ledande kemikaliedistributörer, vilket jag valde
att tacka ja till. Recyctec har emellertid bra fart i verksamheten
och det har lagts en god grund för fortsatt goda kundrelationer, av
vilken anledning jag är övertygad om att min efterträdare tillsammans
med samtliga kollegor kommer att kunna fortsätta arbetet med att
skapa ett lönsamt bolag.

Recyctec har en unik återvinningsmetod och vårt arbete har en direkt
positiv påverkan på miljön. Jag vill tacka alla som följer vår resa."
- Niklas Ekman, VD Recyctec Holding AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/halvarsrapport-2018,c2578605
http://mb.cision.com/Main/11649/2578605/880957.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.