Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-07

Recyctec: Marknadsuppdatering mars 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin
marknadsuppdatering i mars månad att försäljningen under februari
månad för första gången översteg 1 MSEK.

Februari första månaden över 1 MSEK i försäljning

Bolaget har för första gången nått över 1 MSEK i försäljning under en
månad, detta innebär att den positiva trenden från kvartal 4
fortsätter. Som tidigare kommunicerats är målsättningen att nå en
försäljning överstigande 2,3 MSEK under kvartal 1, vilket styrelsen
bedömer som realistiskt. Därefter är nästa steg och målsättning att
nå en försäljning uppgående till 3,5 MSEK under kvartal 2.

Produktionen av renad glykol vid anläggningen i Jönköping har fungerat
väl. En hög produktionstakt är en förutsättning för den ökande
försäljningsutvecklingen. Under februari har Bolaget producerat mer
än 100 ton koncentrerad renad glykol. Även prisbilden för glykol är
just nu på en hög nivå, vilket är gynnsamt.

Bolaget ser framåt att några av de inkommande strömmarna kan påverka
vår produktionskapacitet negativt (avser både volym och kvalité på
inkommande använd glykol). Bolaget ser därför nu över
produktionskapaciteten och möjligheten att investera i en
uppgradering av ett av våra reningssteg för att kunna ta emot ett
bredare spektra av använd glykol.

Licensförsäljning

De diskussioner som Bolaget för med intressenter för en
licensförsäljning under 2017 har inte lett till någon affär hittills.
Grundläggande förutsättningar finns, och parterna har löpande
kontakt, men det pågår ingen skarp affärsförhandling för närvarande.
Styrelsen bedömer det inte som sannolikt att en licensförsäljning
kommer att ske under innevarande år 2018.

Omvärlden-Riksdagen

Recyctec följer med stort intresse beredningen av den motion som
riksdagsledamot Mats Green har lagt i Miljö- och Jordbruksutskottet
(beredning den 20 mars 2018), som syftar till att glykol ska
återvinnas då det produceras av en ändlig resurs. Ett bifall skulle
göra att vårt arbete med insamling av använd glykol skulle
underlättas.

Kommentar av VD Niklas Ekman

- Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80 Tel: 0708-55 79 12

Denna information
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars
2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs
skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs
under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av
Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/marknadsuppdatering-mars-2018,c2467077
http://mb.cision.com/Main/11649/2467077/801968.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.