Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Recyctec: Omstämpling av A-aktier på begäran av aktieägare

Under februari månad har Recyctec Holding AB på begäran av aktieägare
genomfört omstämpling av 306 000 A-aktier till motsvarande antal
B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 294 000 medan antalet
B-aktier uppgår till 53 112 667.

Antal aktier och röster i Recyctec Holding AB framgår av följande
tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 600 000 52 806 667 58 806 667 53 406 667
Efter omstämpling 294 000 53 112 667 56 052 667 53 406 667

Kommentarer av Vd, Göran Nylén:

- Bolagets ursprungliga grundare, Göran Ahlquist och Roland Magnusson har begärt omstämpling av sina A-aktier till B-aktier och Bolaget har agerat i enlighet med denna begäran. Min bedömning är att det för oss är positivt att volymen av handlingsbara aktier ökar samt att röstlängden blir mer representativ avseende verkliga och direkt påverkande ägarförhållanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD Ragnhild Skjævestad, Ordförande

E-post: goran.nylen@recyctec.se E-post: ragnhild@altavida.no

Tel: +46 723 88 63 77 Tel: +47 926 060 75

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs,
dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller
annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala
målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och
15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare® Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och
förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via
samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är
produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/omstampling-av-a-aktier-pa-begaran-...
https://mb.cision.com/Main/11649/2724946/990206.pdf

Författare Aktietorget