Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Recyctec: Recyctec Holding AB (publ): Marknads och informationsuppdatering

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelade i pressmeddelande
den 30/12, 2019 att rapportdatum för bokslutskommuniké skulle
senareläggas. För att den fördröjningen inte ska påverka marknadens
informationsbehov negativt har Styrelsen beslutat att uppdra åt Vd
(avgående) att analysera och sammanställa information av vikt och
sedan tillkännage denna i ett pressmeddelande

Allmänt

Denna information ersätter inte bokslutskommunikén 2019, ej heller
någon annan finansiell information, varken historisk sådan eller
kommande. Syftet är att tillhandahålla en kompletterande och i vissa
fall mer detaljerad informationssammanställning till marknaden, detta
för att möta informationsbehov under tiden fram till den senarelagda
bokslutskommunikén 2019 den 21/2, 2020. Avseende finansiella data
hänvisas i sin helhet till kommande bokslutskommuniké.

Efterfrågan på EarthCare?

Efterfrågan på Bolagets egna produkter var som tidigare rapporterat
hög under hela hösten. Med hänvisning till pressmeddelande som utgavs
3/10, 2019 tangerades efterfrågan även under oktober månad och
sammantaget har EarthCare försäljningen ökat med 62% på helårsbasis i
jämförelse med 2018. Utvecklingen av produktmixen har varit god och
ställda målsättningar avseende just detta har kunnat infrias, trots
en mycket besvärande råvarusituation under hela Q1-Q2 och halva Q3,
2019.

Lönsamhet

Den förändrade produktmixen, med en betydligt högre grad av EarthCare?
som del av försäljningsintäkterna, har under året bidragit till en
ökad intjäningsförmåga. Baserat på en nyligen genomförd analys av
intäkter och kostnader i verksamhetsbolaget, Recyctec AB - uppvisade
verksamhetsbolaget för första gången ett svagt positivt resultat
under en månad i kvartal fyra, detta efter en korrekt och detaljerad
periodisering av bland annat direkta inköp, kostnader för vatten,
energi och avlopp samt råvarukostnader, men innan finansiella
kostnader.

Byte av Ledning och förstärkning av Styrelsen

En snabb process för att säkerställa den operativa ledningen av
Bolaget i samband med att avgående Vd, Göran Nylén lämnar Bolaget,
kommer att resultera i en betydande, besparing under det första
kvartalet 2020. Göran Nylén lämnar sin befattning 7/1, 2020 för nytt
uppdrag men kommer genom en särskild överenskommelse med Bolaget att
finnas tillgänglig för rådgivning och vid behov, även direkt
assistans. Bolagets styrelse är efter den genomförda, extra
bolagsstämman den 18/12, 2019 nu även komplett och bemannad med
tillbörlig och nödvändig kompetens och kraft.

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
januari, 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg, Ordförande

E-post: andreas@cederb.org

Tel: +46 704 80 00 89

Recyctec, EarthCare? och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs,
dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller
annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala
målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och
15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare? Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och
förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via
samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är
produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/recyctec-holding-ab--publ--marknad...
https://mb.cision.com/Main/11649/3002364/1170637.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.