Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

Recyctec: Statusuppdatering januari 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) ("Bolaget") meddelar att
Bolaget nådde målet om en försäljning på ca 2 miljoner SEK under
kvartal 4 föregående år 2017. Styrelsen arbetar vidare aktivt på att
säkra fortsatt finansiering för Bolaget.

Försäljningen för Q4

Bolaget nådde målet att under kvartal ha en försäljning på ca 2
miljoner SEK och ser ljust på både kvartal 1 och 2 då Bolaget
förväntar att EarthCare försäljningen fortsätter att öka och detsamma
gäller för vår våra Tjänster.

Positiv trend för EarthCare och våra Tjänster

Vi ser att under det fjärde kvartalet har vi en fördelning av vår
försäljning på 20 % från våra Tjänster där mottagningsavgiften är den
allra viktigaste, 24 % från vår försäljning av EarthCare vår egen
färdigformulerade glykol och ca 50 % från Teknisk Glykol. Detta är
ett klart trendbrott och vi ser att andelen av försäljningen av
Tjänster och EartCare kommer att växa under de kommande kvartalen. Vi
tror att en nystart av våra avtal med återvinningsföretag såsom Suez
och Ragnsell ska kunna ge oss bättre möjlighet att kunna ge en bättre
service till våra andra kunder och därmed vara mer attraktiva som
partner för omhändertagande av använd glykol.

Licensförsäljning

Vi har fortsatta diskussioner med den intressent som vi hade för
avsikt att skriva avtal med under 2017. Bolaget avvaktar feedback
från kunden och hoppas kunna återkomma med mer info under nästa
månad. Bolaget har även inlett en diskussion med en annan intressent
som uttryckt intresse för licens av en anläggning och även
försäljning av vårt varumärke EarthCare. En licensförsäljning innebär
i korthet att Bolaget säljer maskinparken efter projektering efter
kundens önskemål inklusive driftstart och utbildning. Därefter löper
ett licensavtal för nyttjande av Bolagets know-how och ett
serviceavtal. Belopp och avtalslängd är kundanpassade och kan inte
anges generellt.

Nya produkter

För att bredda vår verksamhet så undersöker vi och har diskussioner
inom vattenrening för att se vilken möjlighet vi har att leverera en
miljövänlig kolkälla, Glycol Nutrient. Glykol är en av de möjligheter
vattenreningsverk har som kolkälla i sin process. Vi ser detta som en
naturlig del av vårt sortiment då vi har en effektiv och ekonomisk
metod för att ta bort tungmetaller.

Plan för finansiering

Som tidigare meddelats (15 december och 24 november 2017) så har
Bolaget ett kapitalbehov för att säkra fortsatt drift av
verksamheten. Vid senaste uppdateringen den 15 december 2017
meddelade bolaget att Styrelsen bedömde, efter att ha tagit hänsyn
till tillskottet från den pågående nyemissionen, likviditeten
tillräcklig för att bedriva verksamheten intill utgången av januari
månad innevarande år 2018. Styrelsen arbetar aktivt och brett med
olika möjligheter till finansiering, där en möjlighet är försäljning
av den egna fastigheten i Jönköping, som också kommunicerats
tidigare. Denna fastighetsförsäljning beräknas kunna slutföras under
kvartal 1 2018.

Kommentar av VD Niklas Ekman

- Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80 Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs
skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs
under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av
Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/statusuppdatering-januari-2018,c242...
http://mb.cision.com/Main/11649/2427076/774924.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.