Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

Recyctec: Uppdatering av information, leveranser av avfallsråvara från NSO startar

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar att leveranserna
från NSO (Norsk Spesial Olje) startar, med ankomst av första
transporten på onsdag (14/8) denna vecka. Avfallsråvaran är av känd
och god kvalitet samt har en hög glykolhalt som i medel inte
understiger 50%.

Inleveranser från NSO

Efter en lång räcka med förseningar som härrör sig från NSO omfattande
flytt och förbättringsprojekt är nu äntligen hela deras anläggning i
full drift efter alla genomförda inspektioner, kontroller och tester.
Inleveranser av avfallsråvara från de norska offshore-fälten kan
återupptas i sin fulla omfattning och den första leveransen till
Recyctec återvinningsanläggning i Jönköping ankommer på onsdag denna
vecka.

Produktions och råvaruläget

Bolagets anläggning i Momarken är i nu full drift igen efter ett
kortare produktionsuppehåll under semesterperioden. Verksamheten har
dock varit bemannad hela sommaren och ett större underhålls och
förbättringsprojekt har utförts på anläggningen för att förbättra
anläggningsskick, arbetsmiljö, skydd och hälsa. Detta projekt bidrar
till en minskad affärsrisk, likväl som reducerar tekniska risker och
risker för olycksfall och tillbud. Denna vecka och nästa vecka
mottages den sista avfallsråvaran från Torp/Sandefjord flygplats för
upparbetning. Avrop av inleveranser från NSO planeras sedan till
mellan 60-80 ton per vecka.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

"Nästan 4,5 månaders försening från ursprungsplanen påfrestar
verksamheten hårt på många sätt, vi är därför lättade över att nu
kunna återuppta högvolymsleveranserna från vår partner NSO.
Anläggningen fungerar bra och i kombination med personalens höga
kompetens har vi kunnat uppvisa hög flexibilitet avseende
produktomställningar och hantering av olika sorters avfall och
glykoltyper. Det har varit en bidragande orsak till att vi under
denna extremt tuffa tid, trots allt kunnat möta efterfrågan på våra
EarthCare? produkter. Detta har bidragit till en fortsatt positiv
utveckling av produktmixen."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD

E-post: goran.nylen@recyctec.se

Tel: +46 723 88 63 77

Recyctec, EarthCare? och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs,
dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller
annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala
målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och
15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare? Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och
förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via
samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är
produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen
i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/uppdatering-av-information--levera...
https://mb.cision.com/Main/11649/2880031/1089350.pdf

Författare AktieTorget News