Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-05

Red Reserve Entertainment: Flaggningsmeddelande

Red Reserve Entertainment AB (publ) informerar om att BidCo af 6 dec
2018 AB per 1 augusti 2019 har ett indirekt innehav av 6 073 432
antal aktier och rösträtter i Red Reserve Entertainment AB,
SE0007158902 genom Danica Pension Försäkringsaktiebolag.

Innehavet motsvarar 14,04197 % av det totala antalet andelar och
rösträtter i Red Reserve Entertainment AB.

BidCo flaggar ned innehavet då Danica Pension Försäkringsaktiebolags
andel i Red Reserve Entertainment AB minskat till följd av en
nyemission i bolaget. Tidigare ägarandel var 22,20078 %.

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)/MillionMind Sweden Technology
AB

0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com
www.millionmind.com
Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat
en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i
kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på
gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig
faktor för att skapa engagemang online.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/red-reserve-entertainment/r/flaggningsmeddela...
https://mb.cision.com/Main/11571/2873081/1085491.pdf

Författare AktieTorget News