Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Red Reserve Entertainment: Rättelse av kallelse till extra bolagsstämma

Red Reserve Entertainment AB (publ) vill härmed korrigera tidigare
kallelse till extra bolagsstämma, som publicerades i ett
pressmeddelande 2019-11-13, med anledning av rättelse av
avstämningsdag till fredagen 6 december 2019.

I kallelsen till extra bolagsstämma för Red Reserve Entertainment
Aktiebolag (publ) (pressmeddelande 2019-11-13
(https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-...))
meddelades felaktigt att aktieägarna ska vara införda i den av
Euroclear AB förda aktieboken senast 7 december 2019. Korrekt
avstämningsdag är dock fredagen 6 december 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Även en sådan omregistrering måste
vara verkställd 6 december 2019. Aktieägare bör därför i god tid före
avstämningsdagen begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 december 2019.
Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta
till Bolaget senast 9 december 2019. Anmälan om deltagande sker

· per post: Red Reserve Entertainment Aktiebolag, Bysistorget 8, 118
21 Stockholm, eller

· via e-post: info@redreserveentertainment.com
I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer,
postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om
eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två
biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande Red Reserve Entertainment AB (publ)
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Mer information finns på bolagets hemsida:
www.redreserveentertainment.com.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat
en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i
kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på
gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig
faktor för att skapa engagemang online.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/red-reserve-entertainment/r/rattelse-av-kalle...
https://mb.cision.com/Main/11571/2961750/1141554.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.