Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

Redeye sänker motiverat värde för Nanologica till 6,80 kronor efter aviserad nyemission

Life science-bolaget Nanologica aviserade tidigare idag en nyemission på 55
miljoner kronor, vilket kan jämföras med börsvärde på 32 miljoner kronor
innan nyemissionen aviserades. Nyemissionen genomförs för att finansiera
satsningar inom bolagets två affärsområden kromatografi och drug delivery.

Nanologica avser att inleda läkemedelsutveckling i egen regi, där bolagets
drug delivery-teknologi kommer att användas för att ta fram en behandling
mot gastropares, en vanlig komplikation vid diabetes där magsäckstömningen
fördröjs.

"Vi ser strategin som ett steg i rätt riktning då utvärderingsavtal
gällande utlicensiering av teknologin har varit fruktlösa och bedömer att
bolaget lättare kommer kunna skapa värden på detta sätt. Om bolaget inleder
kliniska studier anser vi det vara berättigat att tillskriva verksamheten
ett värde, men vi kommer att invänta mer detaljer kring utvecklingsplanen
innan vi inkluderar projektet i vår värdering", skriver Redeye i en
kommentar daterad idag den 12 mars.

Nanologica meddelade även att de har ingått avtal med den brittiska
kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions för produktion av större
volymer av silica. Med avtalet på plats avser Nanologica att fortsätta
förhandlingar med två kunder som utvärderar bolagets produkt. I likhet med
vad som tidigare kommunicerats kommer tillverkning först att inledas när
leveransavtal har slutits.

"Vi kommer inte att tillskriva den nya delen av verksamheten något värde i
dagsläget, då osäkerheten kring framtida intäktsflöden är hög", skriver
Redeye.

Teckningskursen är satt till 4 kronor per aktie och 87 procent av
emissionen omfattas av teckningsåtaganden och teckningsförbindelser.
Nyemissionen kommer tillföra bolaget som högst 55,4 miljoner kronor före
emissionskostnader, varav 8 miljoner kronor kommer att användas för att
betala tillbaka det lån på 16 miljoner kronor som bolaget erhöll i juni
2017. Av den resterande delen av lånet kommer 6 miljoner kronor återbetalas
genom kvittning i emissionen och 2 miljoner förlängs ytterligare ett år.

Nyemissionens storlek medför en stor utspädning och vid full teckning
kommer antalet utestående aktier öka till 13,9 miljoner aktier, jämfört med
4,6 miljoner aktier idag.

"När vi justerar för nyemitterade aktier motsvarande garantiåtaganden och
teckningsförbindelser ändras vårt motiverade värde i basscenariot, till
6,80 kronor per aktie. Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys",
skriver Redeye.

Redeye hade tidigare ett motiverat värde på Nanologica på 17 kronor per
aktie i en analys daterad den 22 november i fjol.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.