Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Redsense: Kommuniké från årsstämma 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman
den 6:e Maj 2019.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Dr Maria Alquist valdes till ny ordinarie ledamot (oberoende).
Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Bo Uneus
(ordf.,oberoende), Klas Arildsson (oberoende), Dr. Jörgen Hegbrant
(oberoende) samt Susanne Olausson.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000
kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 260 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som
huvudansvarig revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning:

Att valberedningen skall bestå av minst två och högst tre ledamöter
förutom styrelsens ordförande och att de tre största aktieägarna som
är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året
innan stämman äger rätt att utse varsin ledamot.

Bolagsordning:

Stämman beslöt att godkänna ändra aktiekapital och antal aktier i
bolagsordningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra
delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning
och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Incitamentsprogram till anställda och till styrelseledamöter:

Stämman beslöt att införa ett incitamentsprogram till anställda och
styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till
största nytta för Bolaget. Vi gläder oss åt att alla inblandade har
en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsense Medical!
" - säger Patrik Byhmer, Vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer

Vd Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk
produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i
samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste
återstående säkerhetsproblemen med hemodialys - att snabbt upptäcka
vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en
patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller
centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets
teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och
säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. Redsense Medical AB
är listat på Spotlight med ticket: REDS.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redsense/r/kommunike-fran-arsstamma-2019,c280...
https://mb.cision.com/Main/12367/2804856/1038293.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.