Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Redsense: Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman
den 9:e Maj 2016.

Resultat- och balansräkning:

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Ansvarsfrihet:

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelseledamöter:

Följande personer omvaldes som ordinarie ledamöter: Peter Ahlgren
(ordf.), Bo Uneus (oberoende), Jonas Vikman (oberoende), samt Susanne
Olausson.

Beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000
kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt 250 000 kr.

Revisor:

Till revisionsbolag omvaldes Baker Tilly med Jan Carlsson som
huvudansvarig revisor.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med
stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 100 000
kronor.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra
delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning
och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

"Vid årsstämman togs de beslut som förväntades och som vi tror är till
största nytta för Bolaget. Vi gläder oss åt att alla inblandade har
en samsyn om och en stor tro på en ljus framtid för Redsense Medical!
" - säger Patrik Byhmer, Vd Redsense Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer
Vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system
för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har
även kontor i Chicago, IL., USA.

Produkten
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid
dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret
fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från
larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn
ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense
Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland,
Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien,
Slovakien, Holland och Belgien.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/kommunike-fran-arsstamman,c2005695
http://mb.cision.com/Main/12367/2005695/513429.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.