Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Redsense: Kvartalsredogörelse Q3- Januari - September, 2019 Redsense Medical AB (publ)

Kvartal 3, 2019, hade en ökning på 103% jämfört med samma period 2019.
Tillväxten är starkast i USA.

Finansiell summering

Resultat och ställning - 1 januari - 30 september 2019

Intäkterna de första nio månaderna 2019 uppgick till -3 107 KSEK
innan skatt, vilket motsvarar -0.28 SEK per aktie. Likvida tillgångar
uppgick till 10 272 KSEK. Antalet utstående aktier per den 30:e
September var 11 019 765.

Resultat och ställning - Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2019

Intäkterna uppgick till 4 645 kSEK, vilket är en ökning med 103 %
jämfört med föregående år.

Koncernens resultat för tredje kvartalet uppgick före skatt till -590
kSEK.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019

Koncernen - Redsense Medical group

· Intäkterna uppgick till4 645 KSEK (2 286), vilket är en ökning med
103% jämfört med föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -590 KSEK (-970).
Moderbolaget - Redsense Medical AB

· Nettoomsättning uppgick till 3 257 KSEK (1 871).
· Resultat före skatt uppgick till -895 KSEK (-530).

Perioden 1 januari - 30 september 2019

Koncernen - Redsense Medical group

· Intäkterna uppgick till 9 541 KSEK (5 087), en ökning med 88 %
jämfört med föregående år.

· Resultat före skatt uppgick till -3 107 KSEK (-4 169).
· Summa eget kapital uppgick till 9 418 KSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 10 272 KSEK vid periodens slut.
Moderbolaget - Redsense Medical AB

· Nettoomsättning uppgick till 6 723 KSEK (4 034).
· Resultat före skatt uppgick till -3 026 KSEK (-2 520).
· Summa eget kapital uppgick till 53 188 KSEK vid periodens slut.
· Likvida medel uppgick till 9 980 KSEK vid periodens slut.

Sammanfattning och höjdpunkter

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

· · Vår USA-baserad distributionspartner Metro Medical Supply Inc. placerade order om 1,5 MSEK under de första dagarna av tredje kvartalet.
· · Inlämnade en PCT-ansökan baserad på svenskt patent för smart bandage.
· · Mer än 4 MSEK i beställningar från USA i juli och augusti.
· · Inlämnad patentansökan för ny teknik härrörande från det befintliga smarta bandaget.
· · Riktad emission på 8,5 MSEK för att påskynda expansionen, möta ökad efterfrågan samt utveckla och kommersialisera tidigare utvärderad prototyp av ny produkt.
· · Ökad användning av Redsense bland de största klinikerna i USA.
· · Tillkännagav projekt med europeiska sjuksköterskeorganisationen för att underlätta rapportering av vennålsutdragning.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

· Erhöll 500 kSEK-finansiering från Vinnova för att utveckla
AI-driven sårövervakningsprogramvara.

· Fått den internationella sökrapporten och det skriftliga yttrandet
som utfärdats av International Searching Authority angående patent
inom sårvård, för optisk mätning av flera fysiologiska och biologiska
parametrar, såsom blod och exsudat.

· Redsense kvittar lån som tagits upp i samband med riktad emission.
Lånebeloppet som kvittades i emissionen var 3 MSEK plus ränta.

· Anställt Ann-Marie Eriksson, som företagets teknikchef.
Vd ord

Detta kvartal fortsatte försäljningen att öka. Vår försäljning
fördubblas jämfört med samma period förra året och tredje kvartalet
har samma försäljning som de två första kvartalen tillsammans och
ersätter årets andra kvartal som det starkaste kvartalet i företagets
historia.

Försäljningstillväxten drivs främst av den amerikanska
hemodialysmarknaden. De relativt nya behandlingarna med nattlig
hemodialys och patienter som kan göra behandlingarna även utan
stödperson växer. Fokus från den amerikanska regeringen har initierat
mycket aktivitet från dialysföretag för att stödja lagstiftningen
till förmån för hemhemodialys. Det finns mycket som måste tas upp,
som utbildning av läkare om fördelar med hembehandling, och därmed
erbjuda patienter den behandlingsformen; sjuksköterskor och andra
vårdgivare måste utbildas för att stödja och förbereda patienterna
för en framgångsrik dialys i hemmet.

I Europa ser vi också att våra distributörer utvärderar behov i
kliniker. I Europa såväl som i de flesta andra länder finns det ett
stort mörkertal av orapporterade händelser. För att främja öppenhet
och medvetenhet om negativa händelser relaterade till
vennålsutdragning har vi inlett ett samarbete med den europeiska
organisationen för sjuksköterskor för att skapa ett
rapporteringsverktyg för att underlätta för sjuksköterskor och
vårdgivare att rapportera händelser.

Vi förbereder oss också på att uppfylla de nya europeiska
regulatoriska kraven som kommer att genomföras fram till 2021.

Vi fick ett första godkännande av vårt PCT-patent på smart bandage,
vilket understryker styrkan hos uppfinningen. Den första prototypen
är tillverkad och testad - vilket visar att teorin också fungerar i
praktiken.

Vi är väl positionerade för framtiden. Med de ökande ordernivåerna
fokuserar vi på försäljning och att stärka vår leveranskedja. Vi ser
en ökad användning särskilt i USA men också i Europa och vi är
övertygade om att tillväxten kommer att fortsätta!

Ser fram emot att avsluta 2019 som det bästa året hitintills!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk
produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i
samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste
återstående säkerhetsproblemen med hemodialys - att snabbt upptäcka
vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en
patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller
centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets
teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och
säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redsense/r/kvartalsredogorelse-q3-januari---s...
https://mb.cision.com/Main/12367/2966570/1145791.pdf
https://mb.cision.com/Public/12367/2966570/9a57d17ecb472948.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.