Du är här

2018-09-04

Redsense Medical: Analyst Group: Aktieanalys på Redsense Medical - Under hösten 2018 förväntas försäljningen skalas upp

Redsense Medical säger sig erbjuda det enda systemet i världen,
Redsense, som möjliggör 100 % patientsäkerhet för dialysövervakning
till en kostnad om 1 % av den totala behandlingskostnaden.
Omsättningen förväntas stiga kommande år, där merparten av
försäljningstillväxten förväntas ske omkring 2020 till följd av ökad
branschefterfrågan. Enligt gjord prognos omsätter Redsense Medical ca
110 MSEK år 2022 och givet en målmultipel om P/S 5,5 på 2022 års
prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta
om 15 %, erhålls ett potentiellt nuvärde om 29 kr per aktie.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/redsense-medical-q2-18/

Redsense Medical adresserar en omfattande marknad

2016 fick 3 miljoner dialyspatienter runtom i världen behandling för
kronisk njursvikt (ESRD), en siffra som förväntas öka med 6 %
årligen. En patient behöver genomgå omkring tre dialysbehandlingar
per vecka och kostnaden per år och patient är omkring 80 tEUR inom
EU.1 Givet en genomsnittlig kostnad om 40 tEUR per patient för
resterande delar av världen, och 3 miljoner dialyspatienter,
motsvarar det kostnader omkring 120 mdEUR. 1 % av detta, Redsense
Medicals andel av totala behandlingskostnaden, ger en marknad om 1,2
mdEUR.

Konkurrenskraftig produkt med klara fördelar

Redsense är den enda dialysprodukten som uppfyller EU:s direktiv
gällande medicinsk utrustning, det innebär i praktiken att Redsense
är den enda godkända utrustningen. Hittills har produkten ingått i
över 400 000 behandlingar. I USA erbjuder Redsense Medical, i
samarbete med NxStage, den enda helhetslösningen som är FDA-godkänt
för hemdialys, en marknad som förväntas växa starkt kommande år.
Redsense kan enkelt anslutas till dialysmaskiner, vilket innebär att
integrering med dialysmaskin kan ge upphov till licensintäkter och
potentiellt goda bruttomarginaler.

Nyckelpersoner spelar viktig roll framöver

Bolaget består av en erfaren ledning och styrelse med rätt kompetenser
och förutsättningar för att vidareutveckla organisationen. Grundare,
och nuvarande VD Patrik Byhmer, har tidigare arbetslivserfarenhet
från medicin-teknikbolag med global organisation. Styrelseordförande
Bo Unéus har god erfarenhet från tyska marknaden, en nyckelmarknad
för Bolaget. Ledning och styrelsens sammanlagda ägande är 35 %,
vilket ingjuter förtroende.

Olönsamma i en trögrörlig bransch

Sjukvården är en trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär
utmaningar för Bolaget. Försäljningen är på låga nivåer och
resultatet är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära
behov av nytt externt kapital. Under april 2018 genomförde Redsense
Medical en riktad emission om ca 3,7 MSEK, och med beräknad burn rate
prognostiseras Bolaget vara finansierade tills senhösten 2018 (allt
annat lika).

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Redsense Medical. Läsare kan anta att Analyst Group
har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren
har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group
har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som
skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som
Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och
objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense-medical/r/analyst-group--aktieanalys-...
http://mb.cision.com/Main/16622/2608053/902705.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.