Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Redsense: Rättelse: Bokslutskommuniké 2018 Redsense Medical AB (publ)

Rättelse: "VD har ordet" är bilagt i detta pressmeddelande.

Redsense Medical publicerar idag den 26 februari 2019 Bolagets
bokslutskommuniké för 2018.

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2018

Koncernen

? Nettoomsättningen fjärde kvartalet uppgick till 1 767 kSEK (437).

? Resultat före skatt, -1 027 kSEK (-1 027).

Moderbolaget

? Nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 1 002 kSEK
(232).

? Resultat före skatt, -2 770 kSEK (-853).

HELÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018

Koncernen

? Intäkter under räkenskapsåret uppgick till 8 725 kSEK (2 077).

? Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 7 005 kSEK (1
486).

? Resultat före skatt, -6 939 kSEK (-8 768).

? Summa eget kapital uppgick till 4 038 kSEK vid periodens slut (3
113).

? Likvida medel uppgick till 3 123 kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

? Nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 5 037 kSEK (1
217).

? Resultat före skatt, -4 822 kSEK (-5 816).

? Summa eget kapital uppgick till 47 504 kSEK vid periodens slut.

? Likvida medel uppgick till 1 791 kSEK vid periodens slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

? Erhåller internationellt patenterkännande (PCT) för sensorplåster
som detekterar kateterläckage.

? Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad
emission den 30 september 2018.

? Redsense utvecklar prototyp av innovativ sårvårdprodukt för optisk
mätning av blod och sårvätskor.

? Redsense blodläckagealarm levererar patientsäkerhet enligt
amerikansk pilotstudie hos ledande dialyskedja.

VD har ordet

Fortsatt omsättningstillväxt

Vi ser glädjande en fortsatt försäljningsökning, vilket är ett kvitto
på att vår produkt håller mycket hög standard och att vi valt rätt
försäljningsstrategi.

Vi ser fortsatt stor efterfrågan på vår produkt från de två stora
dialyskedjorna i USA, Fresenius och DaVita, där vi återkommande får
mycket god respons. Efterfrågan ökar från såväl sjukhus och
dialyscenter med behandling i egna faciliteter som från aktörer med
en betydande andel hemdialysvård.

Vi ser en allt större efterfrågan i Europa av dialysmaskiner där man
kan koppla ihop Redsense blockläckagealarm med dialysmaskiner, så som
är möjligt med Nikkisos dialysmaskiner. Vi har under året börjat
leverera till Spindial på den upphandling som vi tillsammans vann i
Italien. Vidare har vår distributör, Dirinco, kommit igång bra och
levererat snabbare än planerat i Holland och Belgien, vilket är en
positiv signal. Slutsatsen är att vår försäljningsstrategi med
bundling är ett attraktivt erbjudande på marknaden och att det är
rätt väg framåt.

Förutom att det är positivt att vi får en allt bredare kundbas,
särskilt med hänsyn till vår affärsmodell, så är denna utveckling
nödvändig om det ska bli möjligt att i framtiden eliminera allvarliga
blodläckage i samband med hemodialys och därmed skapa bättre
patientsäkerhet.

100 % funktionalitet

Vi har genomfört en pilotstudie vid 26 medicinska centra i USA, vilket
totalt resulterade i 15 000 behandlingar, studien visar på att vår
produkt kunde uppvisa 100 % funktionalitet. Resultaten skall nu
vidare utvärderas för implementering.

I takt med att allt fler tongivande sjukhus och dialyscenter ser
Redsense som en nödvändighet, underlättas även vårt säljarbete
gentemot de aktörer som ännu inte har infört systemet. Utvecklingen
är glädjande då en av de största utmaningarna för oss är att
sjukvården kan vara långsam med att införa uppgraderingar som medför
nya rutiner för vanliga behandlingar.

Större fokus på hemdialys

Under året så har det blivit större fokus på utvecklande av hemdialys
i USA, det vill säga dialys i hemmet på natten. Vi är rätt
positionerade på denna marknad, med bra distributörer, där vår
produkt kan kopplas ihop med marknadens dialysmaskiner. Marknaden
förväntas drivas på av de två största dialysbolagen, Fresenius och
DaVita, där Fresenius har ett uttalat mål att 2020 skall 20 % av
deras dialyspatienter behandlas i hemmet. Vi menar att
förändringsarbetet är självförstärkande, när en ny innovation väl har
införts av tillräckligt många ledande aktörer, blir den snabbt
branschstandard, vilket vi ser allt fler tecken på att så är fallet
för Redsense blodläckagealarm.

Redsense Clamp

Det är även glädjande att studien med Redsense Clamp, ett tillbehör
som gör det möjligt att automatisk stänga av blodflödet vid larm
oberoende av typ av dialysmaskin, kunde slutföras med positivt
resultat vid University Health Network i Toronto. Studien kunde
konstatera att tillbehöret fungerar som avsett och bidrar till ökad
patientsäkerhet. Detaljerade resultat kommer framöver att publiceras
i två vetenskapliga artiklar. Redsense Clamp är idag en Klass
1-produkt, vilket i princip innebär att kraven för CE-märkning är
uppfyllda. Vi håller nu på att gå igenom detaljer för att ta Redsense
Clamp till produktionsfärdig produkt, vilket vi hoppas kan ske under
året.

Sårvård - ny marknad

Vi har i år presenterat en ny teknolog inom sårvård för noggrann och
kostnadseffektiv kontinuerlig mätning av fysiska och biologiska
parametrar, utan att man behöver ta av patientens bandage eller
plåster, vilket har tagits emot med mycket stort intresse av
tongivande globala branschaktörer. Vi fortsätter nu enligt plan med
pågående diskussioner gällande samarbeten inom teknologi- och
produktutveckling, också patentprocessen går enligt plan. Vi för
fortsatta diskussioner gällande finansiering samt eventuell separat
notering.

Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under
2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023.
Marknadstillväxten drivs bland annat av en allt äldre befolkning,
fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och
utveckling, vilket även förväntas leda till fler innovationer inom
området. Kroniska sår väntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden
fram till 2022.

Framtid

Med en fortsatt mycket stark försäljningsutveckling för Redsense
blodläckagealarm och utveckling av den nya produkten Redsense Clamp,
samt en ny innovativ lösning inom sårvård, så ser framtiden för
Redsense Medical mer spännande ut än någonsin tidigare. Jag som VD,
och största aktieägare, ser med tillförsikt fram emot den resa som
bara börjat för Redsense Medical.

Patrik Byhmer

VD Redsense Medical

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk
produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i
samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste
återstående säkerhetsproblemen med hemodialys - att snabbt upptäcka
vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en
patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller
centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets
teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och
säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med
förkortningen REDS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
februari 2019, kl. 09.15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/rattelse--bokslutskommunike-2018-re...
https://mb.cision.com/Main/12367/2750424/998034.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.