Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Redsense: Redsense genomför kvittning av lån som upptogs i samband med riktad emission

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet
från bolagstämman den 6 maj 2019 beslutat om att öka bolagets
aktiekapital med 30 514,90 kr genom en riktad nyemission av aktier.

Emissionen är riktad till Gerhard Dal och Modelio Equity AB.
Teckningskursen är enligt avtalet fastslagen till 10,38 kr vilket
motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymvägda
genomsnittskursen under 20191009 till 20191029. Lånesumman som
kvittas i emissionen uppgår till 3 Mkr plus räntor.

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från
11 869 765 till 12 174 914 stycken. Utspädningseffekten blir ca 2,5 %
för befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och
USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk
produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i
samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste
återstående säkerhetsproblemen med hemodialys - att snabbt upptäcka
vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en
patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller
centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets
teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och
säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31
oktober 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redsense/r/redsense-genomfor-kvittning-av-lan...
https://mb.cision.com/Main/12367/2951346/1133965.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.