Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

Redwood Pharma: Delårsrapport januari - juni 2016

Perioden 1 januari - 30 juni 2016
· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 794 (-146) Tkr
· Resultat per aktie för perioden var -0,76 (-1,31) kr

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2016
· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 331 (-90) Tkr

Väsentliga händelser under rapportperioden
· Bolaget tog vid två nyemissioner in totalt 22,4 Mkr före
emissionskostnader, som möjliggör utvecklingen av

RP101, Redwood Pharmas första läkemedelskandidat fram till klinisk
utveckling

· Vid årsstämman erhöll bolaget en ny styrelse med Gunnar Mattsson som
ordförande

· Notering av bolaget på AktieTorget den 15 juni under kortnamnet REDW
· I samband med noteringen breddades bolagets ägarbas med 620 nya
aktieägare vilket skapat en stabil bas för

framtiden
· Bolaget har under perioden inlett ett samarbete med SP Process
Development i Södertälje för

vidareutveckling av RP101
· Redwood Pharma var ett av tre svenska bolag som höll föredrag på BIO
2016 i San Francisco med

ca 20 000 deltagare
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
· I augusti deltog Redwood Pharma i OIS-ASRS konferensen i San
Francisco som behandlar nyheter inom

ögonterapiområdet
Kommentarer från VD Martin Vidaeus

Det första halvåret i år har varit händelserikt för Redwood Pharma.
Mycket fokus har lagts på att bygga en stabil bas för framtiden,
bland annat genom att vidga ägarkretsen och tillföra finansiella
resurser. Arbetet inleddes med att vi gjorde en första mindre
nyemission som följdes av en större. Dessa båda nyemissioner
tillförde totalt 22,4 Mkr före emissionskostnader. I samband med den
senaste nyemissionen noterades Redwood Pharmas aktie på Aktietorget.
Börsnoteringen medförde att ägarkretsen utökades från 25 till 645
aktieägare. I samband med årsstämman i mars, innan listningen hos
Aktietorget, fick Redwood Pharma en ny styrelse. Gunnar Mattsson blev
ny styrelseordförande. Genom den nya styrelsen tillfördes bolaget
kompetens inom juridik, investerarrelationer, medicin och kliniska
studier. Charles du Mée, som är en av grundarna och som fortfarande
arbetar aktivt i bolaget, avgick ur styrelsen och Peter Rooslien
utsågs till CFO. Vi har under det första halvåret också stärkt
bolaget med resurser inom processutveckling, främst inom analys och
farmaceutisk utveckling. Ett avtal har slutits med SP Process
Development i Södertälje. Det är ett viktigt steg för oss mot ett
färdigt läkemedel. SP Process Development arbetar med
läkemedelsutvecklingsprojekt från forskning och utveckling till
småskalig tillverkning. Flertalet inom SPPD arbetade tidigare på
AstraZeneca i Södertälje och har spetskompetens inom bl.a. utveckling
av farmaceutiska beredningar. Till att börja med ska SPPD hjälpa oss
med att optimera RP101, vår aktiva substans i kombination med
IntelliGel®. Samarbetet innebär att SPPD hjälper oss att optimera en
produktionsprocess samt ta fram test material inför våra planerade
toxikologiska försök.

Under våren har Redwood Pharma bjudits in till ett flertal intressanta
och spännande konferenser inom ögonterapiområdet. I juni deltog vi på
BIO 2016 i San Francisco i USA. Vi var ett av tre svenska företag som
fick möjlighet att hålla föredrag och vi kunde där berätta om vår
spännande läkemedelsutveckling, RP101 och drug delivery plattformen
IntelliGel. På kongressen deltog totalt ca 20 000 personer, bland
annat forskare och affärsutvecklare från de stora globala
läkemedelsföretagen, de så kallade "Big pharma". För oss gav det både
nödvändiga och viktiga kontakter för att kunna hitta framtida
samarbetspartners, men också kunskap om vad som är på gång inom vårt
område i världen. I augusti har vi deltagit i OIS-ASRS (Ophthalmology
Innovation Summit American Society of Retina Specialists), också den
i San Francisco. Det mötet fokuserade på innovativa behandlingar av
retinala sjukdomar, dvs ögonsjukdomar i den bakre delen avögat, den
sk retinan. Detta möte gav oss viktiga kontakter med ledande
riskkapitalbolag och läkemedelsbolag främst verksamma på den
asiatiska marknaden.

Under hösten förbereder vi oss nu för fler spännande konferenser. I
september deltar vi i den internationella konferensen för "Tear Film
& Ocular Surface" i Montpellier i Frankrike. Konferensen syftar till
att sprida kunskap och främja utbyte mellan ögonforskare,
sjukvårdspersonal och företag med intresse för diagnostik och
behandling av ögonsjukdomar. Vi är också inbjudna att delta i de
Svensk-Franska Life Science-dagarna på svenska ambassaden i Paris.
Den konferensen äger rum i oktober.

Det dagliga utvecklingsarbetet med RP101 fortskrider enligt plan.
Samarbetet med Broda fortsätter, vilket leder till ökad kunskap om
hur IntelliGel fungerar ihop med Redwood Pharmas läkemedelsubstans.
Jag ser nu fram emot en spännande höst som kommer att präglas av
intensifierat tryck på läkemedelsutveckling samtidigt som jag gärna
har en löpande dialog med alla nya aktieägare som i samband med
listningen - och därefter - visat förtroende för vårt spännande
utvecklingsprojekt.

Martin Vidaeus

VD och grundare

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/14293/2067740/555027.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.