Du är här

2017-08-30

Redwood Pharma: Delårsrapport januari - juni 2017

Redwood Pharma AB (publ)

Delårsrapport januari - juni 2017

REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW

Perioden 1 januari - 30 juni 2017

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 789 (-3 794) Tkr
· Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-0,76) kr

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2017

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 085 (-2 331) Tkr
· Resultat per aktie för perioden var -1,02 (-0,47) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Redwood Pharma tillfördes 9,3 Mkr i en företrädesemission i syfte
att möjliggöra fortsatt utveckling av RP101

· Bolaget startade produktion av den aktiva substansen i RP101 till
Fas II-studierna i förberedelser för den kliniska studien

· Redwood Pharma tecknade avtal om GMPproduktion av RP101 med
Carbogen Amcis

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD har ordet

Det är med glädje jag kan rapportera att Redwood Pharma fortsätter med
de intensiva förberedelserna för kliniska studier av RP101, vår
behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet.

Den säkerhetsstudie av RP101 som vi påbörjade i mars är snart klar.
Resultaten kommer att ligga till grund för den tillståndsansökan som
krävs för att påbörja kliniska Fas II-studier av vår
läkemedelskandidat.

Under andra kvartalet började vi producera den aktiva substansen (API)
i RP101, vilket är ett avgörande steg för oss. Samtidigt tecknade vi
en överenskommelse om GMP-tillverkning av den slutliga produkten som
ska användas i de kommande kliniska studierna. Framstegen har stärkt
våra möjligheter att finansiera vidare utveckling av RP101.

På Redwood Pharma är vi glada över att ha tecknat avtal med Carbogen
Amcis. På så sätt har vi knutit till oss den nödvändiga tekniska
expertis som krävs för GMP-tillverkningen av vår slutprodukt RP101.
Detta schweiziska bolag har lång erfarenhet av att arbeta med vår typ
av API och har de rätta förutsättningarna att tillverka den färdiga
produkten för kommande studier. Produktionen av RP101 är tänkt att
påbörjas under fjärde kvartalet 2017.

Vi har även stärkt vår finansiella position genom att ta in
ytterligare 9,3 MSEK i juni. Därmed har vi nödvändiga medel för att
inleda kliniska studier av RP101. Vi har inte bara emitterat aktier
utan även optioner som kan användas för nyteckning av aktier under
perioden den 2-16 oktober 2017. Det är något som vi räknar med
ytterligare ska stärka Redwood Pharmas kassa och finansiella
ställning.

Marknaden är fortsatt stark när det gäller innovativa drug
delivery-tekniker för läkemedel och terapier för behandling av
ögonsjukdomar. Redwood Pharma fortsätter att utforska nya
utvecklingsmöjligheter, i synnerhet när det gäller att kombinera vår
plattform IntelliGel® med helt nya läkemedelskandidater, men även för
att förbättra redan existerande läkemedel.

Inom kort beräknas resultatet från våra säkerhetsstudier vara klara.
Då kan bolaget börja sammanställa dokumentation och därefter kan
diskussioner med tillsynsmyndigheter äga rum vilket beräknas ske
under fjärde kvartalet i år.

Vi befinner oss i en spännande tid för Redwood Pharma där många
aktiviteter skall sättas samman och ligga till grund för starten av
de planerade kliniska studierna.

VD Martin Vidaeus

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 aug 2017.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW,
ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/delarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/14293/2334550/715518.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.