Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

REDWOOD PHARMA: FOKUSERAR PÅ ACCELERERAD UTVECKLING AV RP501

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Redwood Pharma meddelar "en strategisk förändring i form av accelererad utveckling av RP501", som är bolagets Intelligel-baserade topikala terapi för torra ögon.

"Samtidigt som RP101 alltjämt är en kliniskt prövad och unik läkemedelskandidat för kvinnor efter klimakteriet kommer bolaget att förstärka sitt fokus på RP501 som har potential att i närtid generera intäkter för bolaget", skriver Redwood i ett pressmeddelande.

Redwood Pharmas team har arbetat tillsammans med kliniska och regulatoriska konsulter för att förstå de regulatoriska vägarna och identifiera och initiera aktiviteter för att fylla de informationsluckor som behövs för att få regulatoriskt godkännande i såväl Europa som i USA.

"Bolaget har slutfört laboratorietester som visar kompabilitet mellan RP501 (Intelligel) och kommersiella kontaktlinser med mycket gott resultat. Baserat på dessa resultat har Redwood Pharma nu beslutat att öka utvecklingstakten mot en kommersiell medicinteknisk produkt", heter det.

Nästa steg för utvecklingen av RP501 inkluderar att genomföra nödvändiga kompletterande in vitro-tester för att få medicintekniskt regulatoriskt godkännande, samt att inleda och slutföra en klinisk prövning för kompletterande tester i personer som lider av torra ögonen, innefattande sådana som använder kontaktlinser

"Under förutsättning att inte några oförutsedda problem kommer väckas av Notified Bodies beräknas bolagets likvida medel räcka såväl för in vitro- och kliniska tester som för att erhålla ett CE-märke i EU. Ytterligare arbete läggs nu ner för att förstå den regulatoriska vägen och budgeten för att erhålla marknadsgodkännande i USA", heter det.
Författare Direkt-SE