Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Redwood Pharma genomför nyemission inför notering på Aktietorget

Redwood Pharma genomför en nyemission inför notering på Aktietorget.
Erbjudandet omfattar högst 2,20 miljoner aktier till teckningskursen 9
kronor per aktie, vilket tillför bolaget 19,8 miljoner kronor vid
fullteckning. Bolaget värderas innan nyemissionen till 28,8 miljoner
kronor. Det framgår av noteringsmemorandumet.

Teckningstiden inleds den 16 maj och pågår till den 27 maj. Aktietorget har
godkänt Redwood Pharma för notering, med förbehåll för att bolaget bland
annat uppfyller marknadsplatsens ägarspridningskrav. Första handelsdag för
aktien och teckningsoptionen beräknas bli den 15 juni.

Bolagets befintliga aktieägare samt utomstående garanter åtagit sig att
teckna återstående aktier i emissionen; dock om sammanlagt högst 1,76
miljoner aktier och högst 1,41 miljoner teckningsoptioner. Ersättning till
garanter utgår med 10 procent av garanterat belopp.

Erbjudandet omfattar aktier, med tillhörande vederlagsfria
teckningsoptioner, i bolaget om
högst 2,20 miljoner aktier och högst 1,76 miljoner teckningsoptioner. Fem
aktier berättigar till fyra vederlagsfria teckningsoptioner TO1. Varje
teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till
kursen 10,35 kronor per aktie mellan juni och augusti 2017. Utnyttjas
samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 18,2 miljoner
kronor.

Redwood Pharma utvecklar nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora
medicinska behov och god marknadspotential. Bolagets kompetens ligger
främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal
därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur
slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter
marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter
från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

" Vi vill nu med fas II-data som grund utveckla en ögondroppe, med
utvecklingsnamnet RP101, som kan ges en till två gånger per dygn med alla
de fördelar som det innebär", kommenterar Martin Vidaeus, grundare och vd i
Redwood Pharma.

Den globala marknaden för receptbelagda läkemedel för torra ögon med
måttliga till svåra besvär, DED, dry eye disease, uppskattas vara värd 2
miljarder dollar och växa till 5,5 miljarder dollar 2022. Det finns närmare
5,8 miljoner kvinnor i åldern 45-65 år i USA och Europa som lider av
kroniskt torra ögon.

Redwood Pharma har som mål att utveckla RP101 fram till och med fas II
kliniska försök, Proof of Concept, varefter RP101 ska utlicenseras och
börja generera kassaflöden till bolaget. Därefter har
IntelliGel-plattformen möjlighet att användas för många andra
ögonläkemedel. När resultat från de toxikologiska studierna av
IntelliGel-plattformen erhållits kommer bolaget därför att söka träffa
värdefulla licensavtal med läkemedelsbolag för andra substanser än RP101.

Redwood Pharma strävar efter att teckna licensavtal med större
läkemedelsbolag och bolaget kommer då att erhålla betalningar från olika
milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget
får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål
som exempelvis mål som t.ex. slutförande av fas III-studier,
marknadsgodkännande samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller
Redwood Pharma royalty, en procentsats på den försäljning som
avtalspartnern uppnår per år, fram till dess avtalet eller patentet upphör.
Licensintäkter i form av upfront-betalningar, förskottsbetalningar, bedöms
inflyta till bolaget 2018/2019.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.