Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-09

Redwood Pharma: Konvertering i Redwood Pharma

Den 8 oktober 2018 beslutade Redwood Pharma AB ("Redwood") om en till
den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord")
riktad konvertibelemission. Emissionen skedde med stöd av ett avtal
om kreditfacilitet som offentliggjordes den 27 mars 2018, enligt
vilket Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31 december 2019
teckna konvertibler för upp till 15 mkr.

Formue Nord har nu begärt konvertering av 1 Mkr och
konverteringskursen har fastställts till ca 5,4160 kronor, vilket
motsvarar nio (9) procents rabatt i förhållande till den lägsta
dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton
handelsdagar som föregick konverteringen. Dagar där Formue Nord står
för tjugo (20) procent eller mer av handeln i Redwood-aktien är i
förekommande fall exkluderade från beräkningen.

Genom konverteringen ökar antalet aktier och röster i Redwood med
184.636 stycken och uppgår därefter till 12.684.510 stycken.
Aktiekapitalet ökar med 36.927:20 kronor till 2.536.902 kronor. Den
totala utspädningseffekten för konverteringen är cirka 1,5 procent.

Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som
konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under
en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av
konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat
om en emission av 61.545 sådana optioner med en teckningskurs om 7,04
kronor.

Redwood har per dagens datum avropat och mottagit sammanlagt 5 mkr
enligt avtalet med Formue Nord. Samtliga har konverterats till
aktier.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 januari 2019.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/konvertering-i-redwood-pharma...
https://mb.cision.com/Main/14293/2714712/974274.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.