Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-08

Redwood Pharma: Konvertering och nytt avrop i Redwood Pharma

Den 29 augusti 2018 offentliggjorde Redwood Pharma AB ("Redwood") en
till den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord")
riktad konvertibelemission om 1 mkr. Emissionen skedde med stöd av
ett avtal om kreditfacilitet som offentliggjordes den 27 mars 2018,
enligt vilket Formue Nord har åtagit sig att fram till den 31
december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 mkr.

Formue Nord har nu begärt konvertering och konverteringskursen har
fastställts till ca 6,4521 kronor, vilket motsvarar nio (9) procents
rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda
genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som
föregick konverteringen. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20)
procent eller mer av handeln i Redwood-aktien är i förekommande fall
exkluderade från beräkningen.

Genom konverteringen ökar antalet aktier och röster i Redwood med 154
988 stycken och uppgår därefter till 12 354 346 stycken.
Aktiekapitalet ökar med 30 997:60 kronor till 2 470 869:20 kronor.
Den totala utspädningseffekten för konverteringen är cirka 1,3
procent.

Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som
konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under
en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av
konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat
om en emission av 51 662 sådana optioner med en teckningskurs om 8,39
kronor.

Vidare har styrelsen i Redwood beslutat att avropa ytterligare 2 mkr i
form av en konvertibelemission riktad till Formue Nord.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 oktober 2018.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/konvertering-och-nytt-avrop-i...
http://mb.cision.com/Main/14293/2637677/922611.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.